Statligt ansvarstagande för hivpositivas vård

Majoriteten av Sydafrikas 5,5 miljoner hivpositiva vårdas, när de är i behov av det, i hemmet. Den här vården är i princip alltid utförd av människor som utan utbildning och utan någon ersättning att tala om viger sina liv åt sina medmänniskor. Ingen större överraskning är att jobbet utförs av majoriteten kvinnor.

Sydafrika spenderar årligen stora summor på sin hälsobudget, bland de största summorna i världen faktiskt. Problemet är att pengarna till stora delar hamnar i storstädernas privata sjukvårdssektor. Hivviruset diskriminerar inte utan finns i i alla samhällsklasser, i alla åldrar, i stad och på landsbygd och bland alla hudfärger. Tillgänglighet till information, mediciner och vård är däremot starkt knutet till klasstillhörighet och skiljer människors förutsättningar och livsöden åt. Och klass är fortfarande förknippat med hudfärg i Sydafrika.

Den goda nyheten är att Sydafrika har ambitionen att försöka ändra den här strukturen. Nu ämnar man göra en traditionellt undangömd, oerkänd och informell sektor till en formell sektor med garanterad lön och efter implementeringsfasen även inkludera andra förmåner som föräldraledighet, arbetsplatsförsäkringar och pensioner.

Som situationen är idag organiseras hemsjukvårdare oftast via icke-statliga organisationer. Socialdepartementet ger via organisationerna stipendier till vårdarna på mellan 500 till 800 kronor. Det är inte en lön som går att leva på. En minimilön (inte heller att förvirra med en lön som går att leva på) motsvarar ungefär 1 300 kronor.

I helgen samlade Afrikagruppernas nya samarbetspartner Aids Response drygt hundra vårdare för att diskutera förslaget. För även om det är på tiden att dessa kvinnor får ett erkännande och en skälig lön för ett tungt och påfrestande arbete var frågorna många.

-Hur kommer den statliga rekryteringen se ut?

-Vilken lönenivå kan man förvänta sig? Staten har ännu inte nämnt någon summa men civilsamhället har lagt förslag på ca 2 400 kronor.

-Kommer staten göra skillnad på hemsjukvårdare och statliga sjukvårdare? En diskussion om proffession kontra kompetens följde där man menade att en kvinna som varit hemsjukvårdare i 20 år utan problem kan ha större kunskaper än en utbildad undersköterska och därför inte bör ha sämre villkor.

-Hur ska kontroller och utvärderingar göras? En kvinna poängterade att med tanke på politikers korrupta natur bör ingen av uppgifterna överlämnas i deras händer.

-Enligt nuvarande förslag ska varje omvårdare ansvara för 250 hushåll, vilket inte är rimligt. Vilket inflytande kommer utförarna ha över frågor som dessa?

Implementeringen väntas ta upp till fem år och det är viktigt att staten tillåter dessa kvinnor komma till tals under processens gång. Sydafrika har erfarenhet, inte minst inom landsektorn, av ambitiösa politiska reformer som inte lyckats leverera  till de allra fattigaste. Utan inflytande från de som berörs allra mest av reformen är risken att omvårdarna fortsätter vara marginaliserade, ouppskattade och utslitna vilket betyder fortsatt ojämlik vård för landets fattiga hivpositiva.

Här kan du läsa mer om Aids Response
Vill du stödja Aids response kan du göra det här

Recommended Posts