Soweto Pride

Soweto Pride, 27 september 2014

So1”They can rape us, they can kill us, but they can never kill us all” ekade längst Sowetos gator, när Soweto Pride gick av stapeln för tionde året i rad.

so2

I nästan två timmar pågick marschen i Sydafrikas största township. Ibland gåendes, ibland joggandes. Någon gång i mitten stoppades paraden upp och mitt i en fyrvägskorsning illustrerades en homofobisk våldtäkt. Magstarkt kan tyckas. Men att genom teater skildra det oprovocerade hatet, istället för att tysta ned och gömma undan, blev uppehållet i vägkorsningen en viktig del av marschen.

Några hundra deltog. Och nej, det låter kanske inte så stort i en mångmiljonstad som Johannesburg. Men storlek kan mätas på olika sätt. Nästa helg äger till exempel Pretoria Pride rum. Mitt i Sydafrikas ekonomiska centrum kommer det bjudas på en spektakulär och färgstark show. Med fler som deltar och fler som ser på.

so3Men även om Soweto Pride inte bjuder på regnbågsflaggor i tusentals, så finns det en enorm styrka i aktivisterna som deltar. För, om Pretoria är Sydafrikas ekonomiska maktcentrum så är Soweto dess motsats. Placerat i utkanten av Johannesburg har området genom historien exkluderats. Även om det idag bor en växande medelklass där så har fattigdom och utanförskap präglat området. I detta utanförskap gror också patriarkala strukturer. Våld mot kvinnor är utbrett och homo- och transfobi likaså. Hatet och våldet är fortfarande år 2014 en stor del av människors liv. Med bakgrund i det är det stort att Sowto Pride för tionde gången kunde äga rum.

Sedan 2004, när Soweto Pride för första gången gick av stapeln och där deltagarna under hot gick genom Soweto, har mycket hänt. Hotbilden finns som sagt kvar. Inte minst blir det tydligt i det inledande citatet om att de inte kan döda oss alla. Men genom att organisera sig och genom att kräva sin plats på Sowetos gator går det framåt.

Recommended Posts