södra Afrikas civilsamhälle mobiliserar

Nu på fredag går startskottet för forumet SACD People´s Summit där södra Afrikas civilsamhälle samlas dagarna innan regeringsrepresentanterna för samma länder träffas i Zimbabwe. Två av tre arrangörer är partners till Afrikagrupperna, SEATINI och ZIMCODD.

TomasTomas arbetar på SEATINI och har ihop med Afrikagrupperna mobiliserat delar av civilsamhället i regionen inför mötet.

-Människor engagerar sig i massor av frågor, de mobiliserar och knyter an med gräsrotskamper. Men det finns ett glapp vad gäller att höras till regeringsnivå. Det här forumet kan hjälpa till att överbrygga det. Under de här två dagarna där civila organisation och folkrörelser samlas är också ett ypperligt tillfälle att nätverka och stärka varandra i vårt arbete över landsgränser.

Percy Mcijo från ZIMCODD berättar mer om forumet som går under namnet Återta SADC för människors utveckling –SADC:s resurser för SADC:s folk.

-Forumet är en plattform för vanliga människor att dela erfarenheter, utmaningar och att finna gemensamma lösningar. En deklaration kommer skickas till regeringsrepresentanterna där vi framför bästa praksis och ideal för regeringarna i regionen. Frågor som kommer diskuteras är ekonomisk frihet, mänskliga rättigheter, mänsklig säkerhet och välfärd i södra Afrika.

Afrikagrupperna är på plats och kommer rapportera från forumet och samtalen som förs.

resources.redJPGAgnes Nygren

Informatör Johannesburg

Recommended Posts