Sockerindustrin lider brist på rent mjöl i påsen

En sockerarbetare utan arbetskläder och utan skor

Afrikagrupperna stödjer sedan ett par år tillbaka ett regionalt nätverk för arbetarorganisationer. Nätverket har fokuserat på sockerindustrin i södra Afrika. Det är en industri som domineras av två internationella företag: Illovo Sugar och Tongaat Hulett. (framför allt det senare säljs bland annat som bitsocker i Sverige).

I artikeln Sugar Coating Explotation (ungefär: exploatering i sockerlag), skriven av Shawn Hatting som arbetar på vår partnerorganisation ILRIG, skärskådas sockerindustrins baksidor.

Både Illovo och Tongaat Hulett säger sig värna om anställda arbetare liksom lokalsamhällena där de verkar. Arbetet med det fackliga nätverket siar om en annan verklighet. I intervjuer med sockerplantagearbetare uppenbaras vidriga arbetsvillkor. Majoriteten, oavsett produktionsland, verkar vara säsongsanställda. Ett bekymmer för arbetarrörelsen och särkilt bekymmersamt för jordbrukssektorn i södra Afrika. Sällan är säsongsarbetaren fackligt ansluten och har därför mycket svårt att hävda sina rättigheter gentemot arbetsgivaren. Säsonganställningar skapar därtill migrationsarbete där arbetarna flyttar från plantage och över landsgränser, vilket gör dem ännu mer sårbara. Andra exempel är:

  • I alla länder företagen är verksamma i från Tanzania och Mauritzius och hela vägen ner till Sydafrika är lönerna så låga att de inte går att leva på och mycket sällan ingår basala rättigheter som sjukersättning, övertidsbetalning eller betald föräldraledighet.
  • I Tanzania uppger arbetare att arbetarbostäderna Illovo Sugar erbjuder har så hög hyra att upp till tio arbetare kan tvingas dela på ett rum.
  • I Mozambique tvingas arbetare på plantage ägda av Tongaat Hulett arbeta upp till 14 timmar i sträck utan övertidsersättning, vilket kan motsvara 30-31 normala arbetsdagar.
  • Många arbetare har vittnat om begränsad rätt till mötes- och organisationfrihet, om hur företagen på olika vis förnekar dem dessa rättigheter.
  • Strejker utan facklig organisering bedöms som olagliga och när arbetare i Zambia nyligen gick ut i strejk och krävde löneökning efter att Illovo gjort uttalanden om sina stora vinstmarginaler stämdes de av företaget. 70 arbetare, som ansågs vara ledare för strejken, stängdes av från jobbet.

Önskar du stötta arbetarna på sockerplantagen via oss så kan du göra det här.

Recommended Posts