Sociala medier som verktyg i kampen mot hiv

Stellenbosch universitet som inhyser African centre of HIV/AIDS anordnade ihop med UNAIDS på måndagen ett seminarium om hur sociala medier kan spela en stor roll för hivprevention.

Diskussionerna inleddes av ordföranden för UNAIDS, Michel Sidebé. Majoriteten av talarna refererade främst till facebook och twitter. I Sydafrika har fyra miljoner tillgång till internet och enligt utsago loggar 60 procent av de användarna dagligen in på facebook. En snabb gallupundersökning via handuppräckning i publiken verifierade på ett ungefär samma siffror. Universitetsaulan var full av aktivister från sydafrikas största rättighetsrörelse för hivpositiva, Treatment Action Campaign.

En kommentar från publiken var att imitera alkoholindustrins grepp om TV-reklamen. Varför kunde man inte satsa på TV-reklam? Oavsett hur fattig man är så ser man på TV, var argumentet. Svaret var övertygande: för den budget en organisation kan köra en TV-reklam på ett tillfälle kan man köra en facebookkampanj i ett år.

Afrika söder om Sahara har på senare år genomgått en mobilrevolution. På många vis ligger man före Europa, med banktjänster, i-princip-gratis chatfunktioner osv. En halv miljard mobiler finns bland Afrikas en miljard invånare. Sydafrikaner använder mobilinternet mest frekvent på kontinenten och antal användare dubbleras varje halvår.  

Givetvis bör man inte sätta all sin tilltro till sociala mediers inverkan på människors förhållande till sina sexuella praktiker. Men man bör inte heller underskatta sociala mediers förmåga att bistå människor med information de själva söker.

Här kan du se hela seminariet

Recommended Posts