Sjukvård för alla?

Katarina Johansson praktiserade i fyra månader på Afrikagruppernas partnerorganisation Aids Response (som nu heter Wellness Foundation). Här kan du läsa ett av hennes blogginlägg om hälsoförsäkringar och sjukvården i Sydafrika:

För en dryg vecka sedan var jag och Gustav tillsammans med våra arbetskamrater på ett föredrag/diskussionsforum som Sydafrikas hälsoministern skulle hålla i. Så klart möts vi inte av någon hälsominister, han hade viktigare saker för sig. Men hans vältalige och ödmjuke kollega stod istället framför oss. En lång powerpoint-presentation väntade, innehållande mycket information och förståelig fakta. Med en vinklig och en kritik som jag inte trodde den skulle innehålla. Föredraget denne kollega höll handlade om National Health Insurence, NHI.
Ett av de största problemen kring den sydafrikanska sjukvården är att skattepengarna som ska gå till sjukvården inte fördelas på ett rättvist sätt.

Som den vänstra bilden nedan visar ska pengarna till NHI fördelas efter behov  av allmän- och privatsjukvård. Den högra bilden visar några exempel på hur uppdelningen av praktiserade läkare, tandläkare samt annan utbildad sjukvårdspersonal är uppdelad mellan den allmänna- och privata sektorn. Den första figuren visar på att tre av tio läkare i Sydafrika jobbar inom den privata sektorn.

NHI Statistic

NHI Statisk

I boken South Africa Pushed to limit, (Hein Marais, 2011) hittar jag intressanta siffror.  Sverige lägger 8.9 % av BNP:n (2008) på sjukvård jämfört med Sydafrika som spenderar 8 % av BNP:n (2008). Alltså nästan lika mycket. Som bilden till höger säger är det nästan 70% av befolkningen i Sydafrika som helt är beroende av den allmänna sjukvården samtidigt som enbart 35% av specialistsjukvårdare jobbar i den allmänna sektorn. (Jag är inte insatt i hur det ser ut i Sverige). Skillnaden i antal är något som föredragshållaren uppmärksammar och diskuterar. Hans slutsats är att i den privata sektorn får man ta betalt och man gör det med råge. Han ger oss ett exempel när han själv arbetade på ett privat sjukhus. Läkarnas jobb var att fylla sängarna så de tjänade maximalt med pengar. Om patienten sedan var så sjuk att hen behövde det eller inte, var inte så himla noga.
Syftet med NHI är att tillgodose det sydafrikanska folket, både i den allmänna- och privata sjukvårdssektorn. De verkar tillsynes medvetna om problemen, de verkar jobba med dem men statistiken och antalet personer på föredraget vi var på tyder på att det inte görs tillräckligt.
Läs informationsbroschyr om National Health Insurance (engelska)
/Katarina Johansson

Vill du veta mer om Afrikagruppernas hivarbete? Under november driver vi en kampanj för att sätta fokus på frågorna inför Världsaidsdagen den 1 december. Läs mer på kampanjsidan.

Recommended Posts