Sex är inga konstigheter

Homofobi finns i alla länder, i Europa såväl som i Afrika. Här hemma i Sverige har vi turen att våldet och hatbrotten mot hbt-personer inte är lika utbrett och vanligt förekommande som i många afrikanska länder. Homosexuella, bisexuella och transpersoner ska naturligtvis ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra. Hbt-personer är dubbelt sårbara i de länder där homosexualitet är kriminaliserat och stigmatiseringen ibland tar sig våldsamma uttryck. Sexualitet kan vara en fråga om liv och död. I 38 av Afrikas länder är det kriminellt med samkönade sexuella handlingar. I Zimbabwe, liksom i många andra länder, är utpressning och hot om ”avslöjanden” gentemot familj, vänner och polis vanligt förekommande. Om detta kan man läsa i rapporten Nowhere to turn från International gay and lesbian human rights commission. I Sydafrika begås mord och omvändelsevåldtäkter mot lesbiska.  Lagstiftningen i Sydafrika är dock bra och här finns ett civilsamhälle som organiserar sig och protesterar mot övergreppen. I Uganda försöker man återigen få igenom en lag som gör homosexualitet straffbart med döden. Lagförslaget diskuteras i parlamentet imorgon.

Heteronormen dominerar samhällen i hela världen. I många länder är det svårt att tala om sexualitet och jämställdhet eftersom heteronormen och patriarkala strukturer då ifrågasätts. Rasism, homofobi och misstänksamhet bottnar ofta i okunskap och en rädsla för det okända. Att stå för vem man är och kräva sina rättigheter kan få ofattbara konsekvenser. Det är därför det är så oerhört viktigt att fortsätta ifrågasätta och försvara, informera och diskutera frågor som rör genus och sexualitet.

Det borde vara en självklarhet överallt att mänskliga rättigheter är universella och ska gälla alla oavsett sexuell läggning. Afrikagrupperna arbetar med frågor som rör sexualitet, jämställdhet och rättvisa. Där ingår självklart ett hbt-perspektiv.

Med våra partnerorganisationer arbetar vi med frågor kring sexuella rättigheter, jämställdhet och sexualitet. Vi har i dagsläget ingen specifik hbt-organisation som samarbetspartner. Däremot samarbetar vi med organisationer där dessa frågor ingår i verksamheten. AMODEFA i Moçambique och NAPPA i Namibia är exempel på organisationer som arbetar med alla frågor som kan kopplas till sexualitet. En för oss alldeles ny samarbetspartner i Namibia, Positive Vibes, arbetar också särskilt med hbt-frågor. Vi skulle dock kunna bli ännu tydligare i vårt arbete med dessa frågor.

Det är oerhört viktigt att alla tar kampen för icke-diskriminering av homosexuella. I Sverige har vi kommit en bit på väg och för de flesta politiska partier är allas lika rättigheter en självklarhet. Kränkningar av mänskliga rättigheter borde leda till kraftfulla internationella protester. Det är därför viktigt att svenska politiker agerar internationellt, inte minst mot bakgrund av det som är på gång i Uganda. Vi välkomnar initiativet från medlemmar i Europaparlamentet som igår skrev ett formellt protestbrev till det ugandiska parlamentet. Brevet är underskrivet av bland andra Sveriges EU-parlamentariker Cecilia Wikström (fp).

Nästa vecka, den 17 maj, är det internationella dagen mot homofobi och transfobi. Det är synd att en sådan dag behövs.

Recommended Posts