Sanningen ska fram!

Loggan för Right2Knowkampanjen

Loggan för Right2Knowkampanjen

Över 180 organisationer har skrivit på ett uttalande med titeln ”Let the Truth Be Told! Stop the Secrecy Bill” fritt översatt till ”Sanningen ska fram! Stoppa sekretesslagen”. Enligt uttalandet undergräver ett nytt lagförslag kring sekretess helt skyddet för uppgiftslämnare och tillgång till information. Vissa går så långt som att jämföra med apartheidlagarna. De som står bakom initiativet kräver en omformulering av lagförslaget så att det inte går emot de grundlagsskyddade fri och rättigheterna i Sydafrika. Läs mer om kampanjen här www.right2know.org.za

Några av de organisationer och individer som stöder uttalandet är Amnesty International,  Black Sash, Ceasefire Campaign, CIVICUS, Democracy Development Programme, Diakonia Council of Churches, Earthlife Africa, Freedom of  Expression Institute, Gay & Lesbian Network, Idasa, Institute for Security Studies, Open Democracy Advice Centre, M&G Centre for Investigative Journalism (amaBhungane), National Welfare Forum,  Palestine Support Committee, Professional Journalists’ Association,  Section27, South African History Archives, Treatment Action Campaign, Unemployed People’s Movement, Ärkebiskop Desmond Tutu, Nadine Gordimer, Kader Asmal, Zakes Mda, Zackie Achmat, Andrew Feinstein, Andre Brink, Terry Bell, Laurie Nathan, Pierre de Vos, Max Du Preez, Paul Graham, Pippa Green, Prof Hoosen Coovadia and Breyten Breytenbach.

Recent Posts