Rovföretaget Anglo America flexar muskler

Världens största platinumproducent, Anglo American, avskedade nyss 12 000 gruvarbetare i en av Johannesburgs gruvor kallad Amplats efter att arbetarna gått ut i strejk. Det är ännu en ”illegal” strejk, ledd av arbetarna själva utan samlande fackförening, som kan läggas till listan sedan Lonminarbetarna började sin strejk i början av augusti. Mer om andra gruvstrejker går att läsa här på bloggen. En arbetare har skjutits till döds av polis vilket föranledde arbetarna att anmäla polisen för mord.

Anglo American pekar på faktumet att de strejkande inte har giltiga tillstånd att slå läger utanför gruvan. Arbetarna själva menar att polisen redan tagit ställning, till gruvindustrins fördel, och därför inte utfärdar mötestillstånd. De numera avskedade arbetarna krävde även de Lonmins lönehöjning till ca 11 000 svenska kronor och de säger sig vägra lämna området.

Att helt sonika massavskeda stora skaror arbetare när de ställer krav för att sedan återanställa de som av överlevnadsskäl kommer tillbaka eller nyanställa andra arbetare är tyvärr inte helt ovanligt i Sydafrika. 12 000 arbetare fick gå från Amplats och nu söker Anglo American efter nya arbetare. En av de avskedade gruvarbetarna sa:

-Ingen kommer driva gruvan. Det är de (gruvledningen) som måste bort, inte vi. Nyanställning kommer ske över våra nya kroppar.

 

Recommended Posts