Röster för rättvisa

Rättvist Vinhandel kampanjens konferensdeltagare, saknas gör Latinamerikagrupperna

Rättvist Vinhandel kampanjens konferensdeltagare, saknas gör Latinamerikagrupperna

Sarah Claasen, Sikhula sonke, Sydafrika. Det är tydligt att det var de så kallade o-organiserade arbetarna som organiserade strejken allra bäst. Och idag har vi en ny minimilön på 105 rand om dagen. Det är de så kallade mest outbildade arbetarna som producerar vin i världsklass som sedan exporteras. Vin som ingen lantarbetare kan drömma om att kunna handla själv. Vi måste ta varandras händer och slåss för för att få behålla de vinningar vi gjort.

Karel Swartz CSAAWU, Sydafrika – Strejken är väldigt känslosam, tre lantarbetare dog och flertalet barn har förlorat ögon I drabbningar mellan polis och protesterande. Det var ingen vanlig strejk, det var första gången lantarbetare stod upp, det var ett uppror. Vi ställde oss upp mot slav och mästar förhållandet, nog är nog! Vårt fackförening anses militant och gårdsägare har sett till att medlemmar från vårt fack inte längre har anställning. Dagslönen om 105 rand kom efter blod och svett. Gårdsägare kommer vägra implementera den nya minimumlönen. Våra medlemmar ringer och säger att ägaren tvingar dem skriva på kontrakt utan att först få läsa dem, där de avsäger sig höjningen. Om inte får de sparken. Om gårdsägarna inte kan betala lönerna får de ge upp marken och låta oss bruka den!

Raimundo Laugero MNCI från Argentina. Det finns två modeller av produktion, det ena får representeras av en man och är nuvarande dominerande modell. Där går energin åt att fundera ut hur produktiviteten ökas och hur vinstmarginalerna görs större. Alla utom ägare förlorar i den modellen. Den andra får representeras av en kvinna. Där går energin åt till att försörja och utbilda familjen utan att förstöra jorden. Den senare representerar i enkla termer La Via Campesina. I Latinamerika ägs 2/3-delar av odlingsbar mark av utländska agriföretag, medan småskaliga bönder inte får tillgång till mark. I världen ägs hälften av alla frön av 10 storföretag. Vad vi gör är att upprätta självförsörjande kooperativ, där vi helt enkelt klipper bort den tredje kapitalistiska parten mellan marknad och producent. Där vi delar naturresurser emellan oss, där allas arbete är lika mycket värt.

Petrus Brink, Matsuveränitetskampanjen, Sydafrika. Det är vår övertygelse att nuvarande system är ett imperialistiskt kolonialt system som för alltid kommer hålla lantarbetare i fattigdom. Det är ett system som försörjer Europa medan vi svälter. Vissa saker är inte så komplicerade. Vi måste först producera för våra egna familjers skull, sedan för den lokala marknaden och finns något över kan Europa få köpa resterna.  Vi organiserar landlösa människor. Vi måste organisera oss mer med våra kamrater i Europa.Vi tror på ett alternativt system där agri-ekologi försörjer oss.

Åsa Eriksson, SAC Syndikalisterna, Sverige. Fördelarna för kampanjen att strategiskt försöka påverka koden skulle kunna vara att även om vad BSCI-koden som Systembolaget adapterat kräver det absolut minsta av producenter så kan de möjligtvis lyssna mer till handelspartnern än vad de gör till den egna nationella arbetslagstiftningen. En annan fördel är att koden kan hjälpa skapa uppmärksamhet till lantarbetares fördel. Nackdelen är naturligtvis att vi inte ska låta oss luras, det är ett propagandaprojekt mer än något annat. Etiska koder och CSR program får företag att se bättre ut, vilket är bra för affärerna vilket är största syftet.

 

Recommended Posts