Roll outprogrammet hotat igen

Läste följande citat från en läkare, på Kajsas blogg från Moçambique: “90 people get the Swine flu and everybody wants to wear a mask. Millions of people have AIDS and no one wants to wear a condom.”
Läser även i tidningen att sydafrikas roll-outprogram för gratis hiv-mediciner åter hotas av brist på pengar. Om antalet infekterade ökar i samma takt som idag kommer inte de medel som budgeterats att räcka 2010 ut. Mark Heywood på South African National Aids Council uppskattar att underskottet kan bli en miljard rand.
Samma siffra som oppositionen säger att det utökade regeringskansliet kommer att kosta skattebetalarna varje år.

Recent Posts