Redo för systemförändring?

I gårdagens Mail and Guardian skriver Niren Tolsi om hur majsproduktionen förväntas sjunka med 35 procent till 2030 om klimatförändringarna tillåts fortsätta i dagens takt. Givet att majs är en av Afrikas söder om Sahara största stapelgröda finns anledning att bli bekymrad. Det är Oxfam som står för uträkningen i rapporten Growing a better future – Food justice in a resource constrained world. Den kommenteras av sydafrikanska författaren Raj Patel som konkluderar att Afrika är särskilt utsatt som enligt vissa beräkningar kommer behöva uppleva temperaturhöjningar på fem grader Celcius fram till 2080.

De globala matpriserna sköt i höjden 2008 och har sedan dess stannat på samma nivåer. Att priserna inte sjunker går att förklara med; det mycket nära sambandsförhållandet till oljepriser, dåliga skördar, börsspekulationer på grödor och politiska beslut. Patel frågar läsaren: ”Det är viktigt att ställa sig frågorna; vad har olja med mat att göra? Varför tillåter vi börsen spekulera på mat? Var är reserverna som bör finnas för att skydda oss mot externa prischockhöjningar? Varför är vi plötsligt så sårbara för dåligt väder? Om du börjar gräva förstår du snart att svaren till alla frågor står att finna i den internationella handeln med grödor. Ett system som avråder från matreserver, som uppmuntrar världen att vara beroende av ett fåtal sädproducerande länder och som kräver industriellt oljeberoende jordbruk.”

I november går klimatmötet COP 17 av stapeln här i sydafrikanska staden Durban. Låt oss där föra upp diskussionen om det globala jordbruket. Det industriella jordbruket har visat sig vara en dålig modell. Systemet vi skapat utesluter småbönders bidrag till den internationella matmarknaden och upprätthåller därför fattigdom. Det bidrar starkt till koldioxidutsläpp med tunga oljedrivna maskiner och långväga transporter. Lokala ekosystem bli lidande när hela landskap förvandlas till odlingar av en enda gröda. Det får oss att skövla regnskog och därmed byta ut världens syreproducerande lungor med kemiskt besprutade fält. Omställning mot ett grönare mer lokalt jordbruk kräver en politisk vilja och görs inte i en handvändning. Men låt oss erkänna den industriella modellens brister och börja arbeta mot andra alternativ. Vi har skapat systemet, varför skulle vi inte kunna ändra det?

Recommended Posts