Rätten till frön = Rätten till liv

Mariam”Multinationella företag -och det handlar om en handfull företag- kommer snart äga kontrollen över hela södra afrikas jordbruks-produktion. Småskaliga bönders traditioner av att använda sig av inhemska frön och dela eller byta med varandra, så som man gjort i generationer, kommer bli olagligt. Södra Afrikas enorma rikedom i form av ekosystem med stor variation riskerar slås ut för alltid.” 

Detta berättar Miriam Mayet från African Centre for Biosafety för dryga 200 spänt lyssnande småskaliga moçambikanska bönder. Det är en mörk framtid som utmålas. Med ”regional harmonisering” menas att länder skriver på avtal där de förbinder sig att följa riktlinjer som bestäms av västvärlden, Japan, USA eller europeiska länder för sina jordbruksreformer. Länderna i ”första världen” står naturligtvis för reformnotan. I gengäld ges multinationella företag tillträde in till några av världens mest frodiga jordbrukslandskap.

Man behöver inte vänta på morgondagen för att se förändringarna. I sydöstra Zimbabwe breder sockerodlingar ut sig, som ska bli till biobränsle. I Moçambique odlas skog för export, socker till biobränsle, soja till djurfoder och majs till människor. Det är en utveckling som innebär massiva jordbruk med endast en gröda, småbönder får vackert lämna utrymme för de stora projekten med hemlöshet och och förlorad försörjning som konsekvens.

I centrum för Miriams presentation liksom de kommentarer småbönderna ger är frågan om frön. Är det nu meningen att vi endast ska odla vad ett amerikanskt företag tycker att vi ska odla? Marken, den mår inte bra av monokultur, vet de inte det? Varför får jag inte odla med mina egna frön, de som inte kräver dyra bekämpningsmedel? Varför får jag inte odla vad jag vill, vad min familj behöver?

rita2Rita, från Niassa-provinsen, säger:
– Vi har prövat företagens frön. De går inte att föröka. Man kan inte spara frön från plantan. Vilket innebär att vi behöver köpa nya frön varje år. Vilket i så fall skulle innebära att vi skuldsätter oss. Om man med jordbruk vill bekämpa fattigdom så satsa pengarna på oss istället för på stora företag.

Konferensen arrangerades av Afrikagruppernas partner UNAC, en medlem i den internationella bonderörelsen Via Campesina.  Stöd böndernas rätt till land och frön här.

Recommended Posts