Prostitution under diskussion

Idag är prostitution totalförbjudet i Sydafrika. Fast vanligt förekommande. Till och med i lilla East London säljer kvinnor sex på vissa gator vid visa tider. Prostitutionlagen håller på att ses över i Sydafrika, vilket leder till en del debatt. En del debattörer tar upp Sveriges modell att kriminalisera köparen, inte den som säljer sex. Somliga hävdar att den svenska modellen inte skulle fungera i Sydafrika, med nivåerna av fattigdom och arbetslöshet som finns här. Andra anser att den skulle kunna betraktas som diskriminerande (kanske de som helt bortser från minoriteten manliga prostituerade). Några debattörer hävdar att prostitution är ett rationellt val för kvinnor utsatta för fattigdom i en miljö med få andra val och därför ska ses som ett arbete, vilket som helst. Nozizwe Madlala- Routledge, feminist och medlem i ANC:s ledningsgrupp skrev i ett debattinlägg i februari att det inte bara är fattigdom som får kvinnor att prostituera sig, utan ojämlikheten i Sydafrika där våldtäkt, övergrepp mot barn och våld i hemmet är vanligt. I Sverige, påpekra hon, har man minskat antalet kvinnor i prostitution, stängt bordeller och minskat trafficking. Detta medan en studie från University of London visar att prositutionen ökar i de länder där den legaliserats helt eller delvis. ”Vad som skiljer Sverige från andra länder, skriver Madlala- Routledge, är inte att de har mer resurser och därmed kan erbjuda kvinnor fler valmöjligheter. Nej, Sverige har högst antal kvinnor på alla nivåer i regeringen. Som regering har Sverige tagit avstånd från det mansdominerade synsättet att prostitution är ofrånkomligt, till det feministiska synsättet att prostitution är en förlängning av manligt sexuellt våld mot kvinnor och barn.”

Recent Posts