Prostitution under debatt

Förra månaden publicerade South African Law Reform Commission ett diskussionsunderlag kring prostitution och möjliga lagändringar. Fyra förslag till modeller för prostitution lades fram;
• Total kriminalisering – som idag
• Delvis kriminalisering, av vissa former av prostitution och relaterade handlingar, eller som i Sverige att köparen kriminaliseras
• Avkriminalisering
• Reglerad prostitution, till exempel till vissa zoner
Detta har orsakat en del debatt. Enligt Mail & Guardian är sexarbetare helt för total avkriminalisering, men när man läser intervjuerna verkar det mest handla om att det är ett stort problem för de prostituerade att de idag är kriminella och inte kan rapportera övergrepp till polisen. Enligt dem utnyttjas de istället ofta av polisen på olika sätt, från att de tar deras pengar till våldtäkt.
Jag är nyfiken på åsikter kring den ”svenska” modellen, men diskussionen har varit för svartvit och rört sig mer kring total avkriminalisering kontra total kriminalisering, ibland med glidningar ner i träsket ”folk kommer alltid att ha sex, det är lika bra att acceptera det, det finns ett behov av de här tjänsterna”. Bara i en debattartikel i Daily Dispatch 16 maj pekar Erroll Naidoo, ordförande för kristna Family Policy Institute, på en rad exempel på länder där legalisering gjort att prostitutionen ökat och med den annan, illegal aktivitet som trafficking. Han förespråkar den svenska modellen och citerar källor som uppger att den nya lagen minskat bland annat trafficking.
Sydafrikanska Sex Worker Education and Advocacy Taskforce är för en total avkriminalisering och hämtar också argument från Sverige, i deras fall Petra Östergrens studie som hävdar att sexarbetarnas perspektiv varit frånvarande i utformningen av lagen och att den bara försvårar tillvaron för dem.

Recent Posts