Positiva steg framåt för hivsektorn i SA

Vad gäller Sydafrikas hivsituation så har mycket hänt bara de senaste åren. Efter påtryckningar från civilsamhället, med särskilt omnämnning av Treatment Action Campaign, har staten börjat axlat ansvar för epidemin. Borta är aidsförnekelsen och rödbetebotmedlen! Hälsovården måste nog få sägas vara den mest progressiva sektorn i hela landet!

I globala mått mätt spenderar sydafrikanska staten i topp på hålsovård. Stora utmaningar består förståss som t ex att sjukvården privatiseras i hög takt, att antalet hivpositiva fortsatt är högst i världen (åtminstone från den statistik som finns tillgänglig). 5,6 miljoner sydafrikaner av totalt 50 miljoner beräknas bära på viruset.

Men den politiska viljan finns och det märks. Staten lanserar nu på eget bevåg kampanjer för att öka medvetenhet och kunskap om den egna statusen. Efter en ettårig kampanj som avslutades i  juni i år visste 7 miljoner sydafrikaner sin hivstatus. Det är en hög siffra. Distributionen av gratiskondomer är enorm. Idag har 1,1 miljon hivpositiva tillgång till bromsmedicin (jag har tyvärr inte lyckats hitta statistiken för hur många som i dagsläget skulle behöva dem). Den ökade tillgängligheten till bromsmediciner innebär att antal nysmittade kommer minska de närmaste åren (efter att man nu konstaterat att bromsmediciner som börjar intas tidigt efter smittotillfälle ger bättre skydd än kondomer).

95 procent av alla hivpositiva gravida har tillgång till bromsmediciner för att stoppa spridning till barnet. Antal nysmittade har minskat med 22 procent mellan 2001 och 2010, gruppen som står för den största minskningen är 15-24 åringarna, vilket tyder på att informationskampanjerna lyckats.

Moral of the story goes; Det går att komma långt med politisk vilja.

 

Recommended Posts