Plötsligt händer det…nästan

labor brokersArbetarrörelsens kamp mot bemanningsföretag är inte ny i Sydafrika. Oräkneliga petitioner och motioner har skrivits till parlamentet om att förbjuda deras verksamhet. Även COSATU, den regeringsallierade fackfederationen, har länge kämpat mot  bemanningsföretagens existens.

Ett lagförslag behandlas i skrivande stund som åtminstone ämnar reglera bemanningsföretagen. Diskussionerna rör den tidsram bemanningsföretagen får tillåtelse att hyra ut arbetare. Förslaget är att när en arbetare varit på en arbetsplats i tre månader ska inga avdrag på lönen längre kunna göras för bemanningsföretagens service.

Det kommer inte bli något förbud, som det lät från ANC för några månader sedan, men att reglera dem är åtminstone ett steg i rätt riktning.

Recommended Posts