Pelargonsvar anlänt

I mars frågade jag om hur det ligger till med pelargonpreparatet Kaloba som säljs i Sverige som förkylningsmedicin med tanke på att företaget Schwabe förlorat ett av sina patent för växten till förmån för ett samhälle i Alice, östra kap.

Schwabe svarar såhär:
– Pelargonpatenten som nämns i länken http://www.biosafetyafrica.org.za/index.php/20100126260/JOY-AS-PELARGONIUM-PATENT-REVOKED/menu-id-100029.html är några av flera patent för Umckaloabo. Patenten har utmanats på grunder av biopiracy och för brist på originalitet. Domstolen dömde ut patentet enligt brist på originalitet, så påståendet i länken är helt enkelt fel. Även om Pelargonium sidoidesplantan har sydafrikanskt ursprung har Umckaloabo preparaten av idag mycket lite gemensamt med det Zulutraditionerna. Europeiska patentdomstolen förkastade iden att det skulle handla om biopiracy.

Mariam Mayet på African Centre for Biosafety kommenterar:
– Ja vi var tydliga med att patentet återkallats på grund av bristande uppfinningshöjd. Men vi har fortfarande hävdat att det är en seger mot biopiracy. Europeiska patentdomstolen fann inte att det INTE var biopiracy, men det var inte därför patentet återkallades. Schwabe lyfter i sin marknadsföring att preparaten kommer från Zulufolkets traditioner. Schwabe kommer alltid att behöva försvara sig.

En anmärkning är att de som traditionellt använt pelargonen inte är zulus utan xhosa och sotho.

Recent Posts