Påverkar Zuma inställningen till trohet?

President Jacob Zuma har nyligen konstaterats vara far till ett barn han fått tillsammans med en kvinna som han varken är gift eller förlovad med. Detta har skapat oro för att ungdomar ska tycka att det är okej med flera parallella förhållanden, något som konstaterat ökar risken för hivsmitta dramatiskt.
Tidningen Sowetan skräder inte orden i sin kommentar till den nya bebisen, enligt de flesta beräkningar Jacob Zumas tjugonde.
”Det är nu tydligt att presidentens högtravande yttranden på världsaidsdagen för två månader sedan om att ta ansvar och inte utsätta sig för risk inte kom från presidentens hjärta. Zuma har inte brutit mot någon lag. Men vi måste ändå ifrågasätta om detta beteende går att kombinera med våra förväntningar på vår statschef. ”

Samtidigt släpps en nationell undersökning visar att män testar sig för hiv betydligt oftare nu än för tre år sedan. Från 24 procent av männen 2006 hade 60 procent testat sig i mitten av 2009. Doktor Saul Johnson, på Health and Development Africa, tror att det beror på att informationskampanjer fungerar, främst gentemot yngre publik, men att mycket finns att göra när det gäller kondomanvändning och multipla partner. I undersökningen deltog 9 728 personer mellan 16 och 55 år från alla provinser.
Av alla mellan 15 och 24 år 2006, hade 17 procent av männen och 38 procent av kvinnorna testade. År 2009 hade siffrorna ökat till 31.8 procent av männen och 71.2 procent av kvinnorna.

År 2006 trodde 26 procent av deltagarna att trohet i ett förhållande är ett sätt att hindra spridningen av hiv, jämfört med 39.1 procent 2009.

Alkohol visade sig vara ett stort problem, när folk druckit oroar de sig inte för hivsmitta. Det fanns också föreställningar om att alkoholkonsumtion kunde minska risken att smittas av hiv.

Recommended Posts