Ovillkorlig solidaritet mellan fackförening och lantarbetare

CSAAWU:s Generalsekreterare Trevor Christians med medarbetare

Lantarbetarstrejken år 2012 i Sydafrika var större än någon annan tidigare och ledde till att lantarbetares minimilön höjdes med hela 52 procent – från en dagslön på R69 (42 kr) till R105 (64 kr). Men trots höjda löner menar många att strejken betytt försämrade arbetsvillkor för lantarbetarna. Då man som lantarbetare ofta bor på farmen har storbönderna kunnat kompensera för ökade lönekostnader med höjda hyror och elräkningar, samt uteblivna förmåner som skoltransport och sjuktransport. Som en följd av strejken blev också många lantarbetare vräkta från sitt boende och flera förlorade sina jobb för att de deltagit i strejken.

Trevor Christians, Generalsekreterare på CSAAWU (Commercial Stevedoring Agricultural and Allied Workers Union) liknar relationen mellan storbonde och lantarbetare vid den mellan herre och slav. ”Deras sätt att tänka utgår från apartheidtiden. Deras intresse ligger i att hålla arbetarna undergivna – ’Yes, Master!’. Lantarbetaren är helt och hållet beroende av bonden för sin försörjning, hus, vatten, elektricitet och transport. Arbetaren är därmed inte fri att göra vad han vill. Strejkens seger gav arbetarna självförtroende – de lyckades. Så, storbönderna sparkade några och vräkte andra. De drog in elektriciteten här och tog bort transportförmåner där. Allt för att behålla makten såklart.”

Efter strejken etablerade CSAAWU en sms-hjälplinje för lantarbetare som hotades med avskedning eller vräkning. Fackföreningen bestämde sig för att erbjuda rättsligt stöd till lantarbetarna och två fall togs till arbetsdomstol, gällande uppsägning av totalt 14 lantarbetare från två olika gårdar. Rätten dömde till fördel för arbetsgivarna och CSAAWU och lantarbetarna blev skyldiga att betala de rättsliga kostnaderna för både sig själva och arbetsgivarna, totalt R600 000 (365 000 kr). Skulle CSAAWU misslyckas att betala skulden faller den på lantarbetarna som tjänar cirka R2000 (1200 kr) i månaden.

CSAAWU har blivit kritiserade för att de drog rättsprocessen så långt när de inte hade lagen på sin sida; strejken var så kallat oskyddad och då har arbetsgivaren laglig rätt att sparka sina anställda. Om detta säger Trevor:

”CSAAWU försvarar sina medlemmar in i det sista. Vi har betalat ett väldigt stort pris för det. Men vi var tvungna att säkra tillgång till rättshjälp för våra medlemmar. Vi är inte experter på juridik, men vi hade advokater som agerade rådgivare. Advokater som vi betalade uppemot en miljon ända tills våra pengar tog slut. Rätten gjorde ett fundamentalt misstag i sin dom. Den legala aspekten är begränsad, vad vi har att göra med här är en ojämlik situation; väldigt fattiga människor och väldigt mäktiga människor. Det har rätten inte tagit i beaktning. Domaren sa att vi agerade vårdslöst: ’Ni visste att strejken var illegal!’, varför han gav oss en sådan hög böter. Men vad han egentligen säger till oss är att vi inte har någon rätt att existera. […] Det enda vi bryr oss om är att de fattiga ska ha tillgång till rättssäkerhet. Vi vill försäkra en kultur av mänskliga rättigheter på gårdarna. Nu har en advokatfirma garanterat att hjälpa oss utan kostnad i alla rättsfall. De ska lära oss hur man hanterar rättssystemet mer effektivt. Det hade aldrig hänt om vi inte hade tagit fallen till domstol. Så låt storbönderna prata om våra misstag. Vi pratar om mänskliga rättigheter. Vi kommer att göra sådana misstag om och om igen tills människor inser att en förändring måste ske. Så klandra oss inte för våra misstag – det var nödvändigt.”

Många har varit säkra på att CSAAWU kommer att stängas ned. Dock ser det ut som om fackföreningen kommer att klara av att betala av skulden. Totalt R400 000 har samlats in hittills och inom de närmaste dagarna kommer denna summa att betalas till arbetsgivarna. Det återstår alltså för CSAAWU att samla in R200 000 (120 000 kr) med en deadline i slutet av november. Trevor berättar att CSAAWU fått stöd från flera organisationer och även medlemmar har bidragit med vad de kunnat till insamlingen.

”Vi måste hylla våra kamrater från Livs, som har stöttat oss till och med under de svåraste tider. Ni har genom stora ansträngningar försäkrat CSAAWU:s fortsatta existens. Vi kommer att komma till Sverige för att tacka er personligen.”

Rachel Vrolik som är medlem i CSAAWU och jobbar på en farm i Robertson säger att ”Vi skulle bli väldigt olyckliga om CSAAWU blev tvungna att stänga sina dörrar. Då kommer storbönderna att kunna göra vad de vill utan att vi arbetare har någon som försvarar oss.”

Läs mer om Livs Fackförenings viktiga arbete här.

CSAAWU:s Vice Generalsekreterare Karel Swart tillsammans med medlemmar i Roberson

CSAAWU:s Vice Generalsekreterare Karel Swart tillsammans med medlemmar från Robertson

Trevor håller dock hoppet uppe: ”Folk säger att CSAAWU begick ett misstag men vi kommer inte att stänga ned, faktum är att vi kommer att växa starkare. I december kommer vi att ha ett stort möte där vi tillkännager seger! Många kommer att bli förvånade över att det fattiga folket vägrade ge med sig.”

Afrikagrupperna är tillsammans med CSAAWU och Livs medlemsorganisationer i kampanjen Rättvis Vinhandel som jobbar för värdiga arbetsvillkor, rätten till en levnadslön, rätten att organisera sig och en rättvis fördelning av vinsten i leverantörskedjan.

Anna Stevenson
Praktikant Afrikagrupperna Johannesburg

Recommended Posts