Omvårdnad är arbete!

Rozete Adams

Rozete arbetar som koordinatör  och är utbildad sjuksköterska i äldrevård. Tidigt blev hon förskjuten av sin familj genom sin styvfar och har vuxit upp tillsammans med sin mormor och moster. Hon lyckades komma till Botswana och få sin sjuksköterskeutbildning.

Hennes passion att motarbeta hivspridning fick hon efter att ha tagit hand om sin aidssjuka vän. Hon återvände från Botswana och hennes vän var mycket sjuk. Hon stannade vid hennes sida tills hon dog och svor sedan att göra allt i sin makt för att hjälpa andra i samma situation.

Hon arbetar nu som koordinator vid organisationen Masincedane  (Community Service), där hon koordinerar 73 vårdgivare i hemtjänsten som var och en har många patienter. Sammanlagt är det 3-400 patienter som Rozeta är ansvarig för. Dessutom arbetar hon kontinuerligt med att träna personalen i olika arbetsuppgifter, ombesörjer också att patienter blir hivtestade. Arbetsbördan är oerhört stor och hela tiden läggs det på nya arbetsuppgifter.

I dag har Rozete återvänt till sin hemort och har en bra relation till sin familj. Hon har ett eget hus och har god kontakt med människor som lever med hiv i sin närhet. Hennes nuvarande dröm är att sätta upp en anslagstavla på sin tomt för att nå så många som möjligt med information om viruset och hur det sprids.

Bild och text: Monica Haglund och Maria Westerholm

Recommended Posts