Nytt hopp i kampen mot hiv och aids

Statistiskt sett lever en hivsmittad sydafrikan i tio år efter att han eller hon testat positivt och smittar någon annan vart 1,25e år, vilket blir sju personer. På den stora aidskonferensen i Kapstaden som inleddes i veckan lanseras nu ett nytt sätt att se på aidsmediciner, ARV, som preventiv metod. Medicinerna sänker kraftigt nivån av virus i kroppen och gör därmed patienten mindre smittsam. Enligt Ruben Granich som lanserar modellen skulle man kunna utrota viruset om alla som testar postitivt omedelbart får aidsmedicin istället för som nu, först när de blir sjuka. Idag är ARVbehandling gratis i Sydafrika, men behandlingen sätts in först när mängden virus i blodet når vissa nivåer. En anledning till det är att medicinerna själva har varit så skadliga för hälsan att nyttan med dem vägts mot hälsan hos patienten. Men den nya generationens mediciner innebär inte alls samma risker, och fler och fler studier visar att ett tidigt intag av ARV minskar smittorisken. Granich hävdar att hans modell kan minska antalet nya fall av hiv med 95 procent inom tio år.

Modellen har stött på viss kritik. Dels ifrågasätts vissa av utgångspunkterna för de matematiska beräkningar Granich använder. Dels påpekas att hälften av alla som har HIV inte känner till det. För att modellen ska fungera måste alla testa sig varje år. Dessutom skulle kostnaden för medicinerna skjuta i höjden enormt i början även om den senare skulle sjunka. Modellen är mycket matematisk och tar inte med i beräkningen hur folks beteende och benägenhet till säker sex skulle påverkas av ett sådant program.

I måndags påbörjades i Kapstaden tester av ett nytt vaccin mot hiv. Vaccinet har utvecklats i Sydafrika och Anthony Mbewu, på Medical Research Council påpekar att det är en enorm vetenskaplig insats, mer komplicerad än den första månlandningen som firar fyrtio år i dagarna. En pusselbit är studier av varför vissa kan leva med hiv utan att bli sjuka, medan andra dukar under efter ett halvår. Uppenbarligen finns individer vars immunsystem kan stå emot eller till och med döda viruset.

Källa: The Times, Mail and Guardian, SAFM

Recent Posts