Nytt försök att öka handeln inom Afrika

Tre regioner i Afrika planerar nu att gå ihop till ett frihandelsområde; Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC), den gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (COMESA) och Östafrikanska gemenskapen (EAC).

Statschefer från de tre regionerna hade ett toppmöte den 12 juni i Sydafrika, då de undertecknade en deklaration om att inleda förhandlingar för att upprätta ett sådant utökat frihandelsområde. De säger att de vill utöka handeln genom att skapa en större marknad, förbättra flödet av investeringar, öka konkurrensen och utveckla den regionala infrastrukturen. En fråga är hur denna utökade region kommer att påverkas av de handelsavtal (EPA) som enskilda länder och regioner samtidigt förhandlar med EU.

EPA-avtalen hade som en grundmålsättning att öka den regionala integrationen och handeln i Afrika. En viktig faktor för en kontinent som fortfarande har EU som sin viktigaste marknad. Bara mellan 10-15% av handeln sker inom Afrika, men av de varor som handlas mellan grannländer är en större del förädlade varor, istället för råvaror som exporten från Afrika till EU består av. EPA-förhandlingarna har inte kommit i närheten av att lyckas öka den regionala integrationen. Snarare tvärtom så har regioner splittrats och länder ställts mot varandra i förhandlingarna med EU.

Läs mer om EPA här

Skriv på våra krav för rättvisa handelsavtal här

Recent Posts