Nu måste barnen vara dubbelt så fattiga

Alla priser går upp, men något som inte förändras är maxinkomsten för att kunna få barnbidrag i Sydafrika. Bidraget infördes 1998 och låg då på 100 rand, nu är det 190 rand. Nu kan barn upp till 14 år ge grund till bidrag, och föräldrarna till sju av de arton miljonerna sydafrikanska barn får bidraget. Men det är inkomstrelaterat. Vårdnadshavaren med make/maka får inte tjäna mer än 1100 rand i månaden, eller 800 om de bor i formella områden i städer – dvs i riktiga hus. Dessa anses ha bättre tillgång till resurser än de som bor i skjul. Inkomstgränserna har inte ändrats på åtta år. Så räknat i realinkomst måste du vara dubbelt så fattig idag som när bidraget infördes för att kvalificera för det. En studie i Khayelitsha i Kapstaden visar att 40 procent av alla barn under 14 som inte får bidraget idag skulle ha fått det om inkomstgränsen följt inflationen.

Recommended Posts