När man skjuter arbetare

Under ett fackmöte på SPAWUM som organiserar arbetare på Illovos sockerplantager i Malawi fanns några deltagare som inte borde varit där. De rapporterade till företagsledningen vilka som varit aktiva på mötet. Inom kort hade elva personer fått sparken, inklusive Veronica Karim, den första kvinnliga generalsekreteraren på SPAWUM.
– När jag kom tillbaka såg vi hjulspår till alla hus där de uppsagda bodde. De hade kommit med hundar och genast kastat ut dem. Allt för att vi inte skulle ha någon möjlighet att mobilisera. Arbetarna bor ju på företagets mark.

Illovo är ett sydafrikanskt företag som producerar socker i Malawi. Där gör de enligt redovisningen stora vinster. Men arbetarna arbetar under dåliga villkor, usla hus, trakasserier för de som organiserar sig och sämst lön i södra Afrika.

SPAWUM är med i ett nätverk för sockerarbetarfack som koordineras av Afrikagruppernas partner Khanya College i Johannesburg. Därför bjöds Veronica in till aktivistskolorna som nu arrangeras i Sverige. Veronica tackar för allt stöd från Khanya College och hoppas få mer stöd från bland annat Fair Trade organisationer för att pressa på för rättvisa från företagens sida.
– I Malawi behöver företagen inte förklara sig, för ingen ställer krav. Presidenten säger ”om ni demonstrerar så skjuter vi er”, säger Elijah Kodisang från Khanya College.

Och det handlar inte om tomma hot. I juli i år dödades nitton deltagare i en fredlig demonstration.

Recent Posts