Namibisk el från buskar och uran

Varje år produceras femtusen ton uran i Namibia, vilket innebar att nästan en tiondel av den globala konsumtionen 2009 kom från namibiska gruvor. Hittills har man exporterat allt man utvunnit samtidigt som man importerat elektricitet, framför allt från Sydafrika. Efterfrågan på elektricitet ökar stadigt i Namibia, allra främst från just gruvnäringen, och under de senaste tre åren har ungefär hälften av landets behov av el täckts av köp från grannlandet till stigande kostnader.

Nu har dock den namibiska regeringen bestämt sig för att landet ska börja producera sin egen el, och det främst genom kärnkraft. Med hjälp av kärnkraftsexpertis från Finland arbetar man som bäst på en ny policy och nya lagar som ska reglera en nationell kärnkraftsindustri som innefattar hela cykeln från gruvdrift till elproduktion. Planen är att den första reaktorn ska börja producera elektricitet år 2018.

Samtidigt pågår också helt andra ansträngningar inriktade på elproduktion. ”Combating Bush Encroachment for Namibia’s Development” är namnet på ett projekt som är tänkt att slå tre flugor i en smäll under namnet ”Bush-to-electricity”.

Det första man vill uppnå är att bromsa spridningen av oönskad buskvegetation i landet. Buskarnas utbredning stör balansen i naturen, hämmar mångfalden av arter och ställer även till problem för boskapsuppfödare. Hela tjugosex miljoner hektar land – motsvarande nästan två tredjedelar av Sveriges landyta – beräknas vara drabbat av förbuskningen, vilket om det ska rensas kommer att betyda ett stort antal arbetstillfällen på landsbygden. Samt att man alltså tänker sig att med hjälp av några hundra mindre kraftverk utvinna elektricitet från de bortrensade buskarna och därmed också bidra till att täcka landets ökande elbehov.

Buskprojektet stöds ekonomiskt av EU.

Recommended Posts