Några nyheter

Fler jobb i Sydafrika
Ökningen i antal jobb i Sydafrika sjunker, men enligt en ny undersökning från Grant Thornton, ser det ändå bättre ut än i många andra länder. Undersökningen visar att antalet jobb ökade med fyra procent i Sydafrika förra året, samma siffra för 2007 var sex procent. Undersökningen slår också fast att under 2009 kommer inte antalet jobb att öka särskilt mycket i Sydafrika. Däremot har 91 procent av företagarna inom den privata sektorn sagt att de kommer att öka lönerna i förhållande till inflationen eller mer under året. Detta ska jämföras med det globala genomsnittet på 64 procent.
Business Day 20 mars 2009

Facebook-generationen – viktigast inför valet
Unga sydafrikaner har förvånat de politiska partierna genom att fler har registrerat sig inför valet än vad man förväntade sig. Enligt Independent Electoral Commissions, IECs, statistik har 23,1 miljoner personer registrerat sig. 6,4 miljoner av dessa är mellan 18 och 29 år. Detta är hela 28 procent av de totala nationella rösterna och kan betyda att den så kallade Facebook-generationen kan vara den viktigaste målgruppen för de politiska partierna inför valet den 22 april i år.
Daily Dispatch 14 mars 2009

Recent Posts