Mycket mellan himmel och jord

I går kväll försökte TV-nyheterna förklara varför Thabo Mbeki var tvungen att sparka vice hälsoministern. Så här sa de:
Först och främst handlar det om lojalitet. Lojalitet med den grupp av personer som ledde antiapartheidkampen i exil. Mbeki och hälsoministern, Manto Tshabalala-Msimang, lämnade Sydafrika samtidigt (var i samma grupp) för att gå i exil. Banden mellan dem i gruppen är så starka att man aldrig kan svika i lojalitet. Det betyder att om Mbeki tycker att vice hälsoministern går för hårt fram, kanske får mer stöd från allmänheten än hälsoministern, och kanske skadar hälsomininsterns rykte, måste han av lojalitetsskäl avskeda viceministern.
För det andra är Manto Tshabalala-Msimangs make kassör i ANC och har bland annat hand om insamlingen, vilket betyder att han drar in miljontals rand till partiet varje år. Om nu inte Tshabalala-Msimang är nöjd med sin viceminister är påtryckningen kanske inte bara lojalitet, utan också ekonomi.
Det finns mycket mellan himmel och jord.

Recent Posts