Motionen om större rättvisa i vinhandeln avslogs

Ethical wine trade campaignAmineh Kakabavehs (V) och Jan Lindholms (MP) motion om ökad rättvisa i vinhandeln behandlades i en klump tillsammans med 80 andra motioner i riksdagen strax före midsommar.

Motionen tog upp många av de frågor som Rättvis vinhandel-kampanjen anser viktiga för en rättvis och hållbar handel som t.ex.; att Systembolaget ska inkludera social hållbarhet i leverantörskedjan och utgå från lantarbetares intressen och behov; att Systembolaget formellt ska inkludera fackliga organisationer och lantarbetares representanter i utformandet och uppföljning av uppförandekoden och skapa ett forum för öppen dialog med lantarbetare; att Systembolaget ska anta för verksamheten relevanta och uppföljningsbara sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål; att ompröva ägaravtalet mellan staten och Systembolaget kring produkturvalsgrunder för att återinföra ”etisk hänsyn”/social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet” i produkturval; att Systembolaget ska höja priserna i offertförfrågningar till förmån för höjda löner för lantarbetare; att delar av vinsten från Systembolagets försäljning bör omfördelas för att säkra arbetsförhållandena för de mest marginaliserade lantarbetarna i Systembolagets leverantörskedja, dvs. säsongsarbetare och anställda med osäkra kontrakt, som ofta är kvinnor.

I debatten före beslutet tog Jan Lindholm till orda och sa bland annat ” Jag vill ändå tala om motionen i hopp om att så lite frön hos några ledamöter och kanske hos några andra som lyssnar

I uppförandekoden som Systembolaget anslutit sig till ställs krav på att vinarbetarna ska ha rimliga löner och rätt många rättigheter som vi anser är alldeles självklara arbetsrättsliga villkor i vårt land. För att lyckas med implementeringen av uppförandekoden anlitar Systembolaget företag som besöker och granskar vingårdarna. Personal på Systembolaget åker även i viss utsträckning själv till dessa länder och besöker vingårdarna för att skaffa sig en egen bild. Vi är några ledamöter som under flera år har haft en dialog med Systembolaget om hur man lyckas med genomförandet av uppförandekoden. Eftersom den bild vi fick via fackliga kanaler i dessa länder avvek ganska mycket från den som Systembolagets granskare beskrev i sina rapporter bestämde vi oss för några år sedan att själva åka på studiebesök på vingårdar i dessa länder.

Vi träffade politiker, företrädare för de fackföreningar som finns, personer som har försökt bygga upp facklig verksamhet men som fått sparken och anställda på olika vingårdar. Vi träffade givetvis även företrädare för ägarna och i några fall ägarna själva. När vi får reda på att den lön som två heltidsarbetande föräldrar erhåller för tolv timmars arbete per dygn inte räcker för att köpa tillräckligt med mat till dem själva och deras två barn så att de kan få i sig det minimum av näring som anses nödvändigt kan jag inte låta bli att fråga: Hur överlever ni? Svaret är snabbt och tydligt: Vi överlever inte; vi dör unga.

Så ser verkligheten ut.”

Och därmed avslogs motionen (2015/16:749, ingår i 2015/16:SoU8)

Lotta Comé, Temahandläggare för Arbets- och Levnadsvillkor

 

Recommended Posts