Möte med Selander berättar om tjuvjaktens djupa rötter

Afrikagrupperna träffar Torbjörn Selander, den svenska journalisten som frihetsberövades i förra veckan och som i måndags skulle ställas inför en tribunal i Maputo på grund av anklagelser om hemfridsbrott. I förra veckan åkte Selander och kollegan Bart Grill, som jobbar på ett längre reportage om tjuvjakt till Limpopo naturreservat för att få tala med en av ledarna för denna organiserade illegala verksamhet. Ledaren blev galen och anklagade Selander, kollegan och tolken för hemfridsbrott.

Förra veckan var otroligt tuff och måndagen var en jobbig dag. Tribunalen blev inte av, men Selander och hans kollega har muntligen fått veta att de inte längre är anklagade för något. Han hoppas på att snart kunna åka hem till familjen. Den senaste tiden har varit den värsta i hans liv. Vid mötet pustar han ut på ett av de bästa hotellen i Maputo, på order av hans chefer. Det är skönt att vara i Maputo att sitta ner och prata svenska, säger han. Det har varit svårt att sova, att skilja verklighet från dröm.

På grund av säkerhet och uppdragsgivare kan Selander inte berätta några detaljer om det som hände men att han varit med om något fruktansvärt kan man känna bara av att sitta bredvid honom. Det som hänt beskriver han som overkligt, svårt till och med för honom själv att begripa. Han avbryter sig själv upprepade gånger med att leende säga, jag skulle göra ett jobb och så hamnar jag i den här sörjan. Gång på gång tar han även upp hur ambassaderna imponerat honom. Han berömmer den otroliga beredskap som ambassaderna har och med vilken effektivitet de hanterat situationen. De svenska ambassaderna både i Moçambique och Sydafrika, tyska ambassaden och USAs ambassad har varit inblandade. Tack vare ett telefonsamtal från dem lever vi idag, säger han.

Mötet med Selander väcker starka känslor och övertygar om vilket oerhört viktigt arbete han gör. I moçambikiska medier pratas det mycket om att tjuvjakten måste stoppas och händelserna som följt Selanders besök hos en av ledarna vittnar om att det är ett känsligt, samtidigt oerhört angeläget ämne.

Recent Posts