Mörka miljöproblem eller förebygga dem?

När jag skrev om koldioxdutsläppen från VM i Sydafrika fick jag en ilsken kommentar på Facebook från en läsare som undrade om jag menar att alla VM ska hållas i Europa i fortsättningen. Jag frågade ett fotbollsfan som tyckte att eftersom notan verkar bli obehagligt hög så kan de lika gott arrangeras i Europa. Jag vet inte om jag håller med. Men ska man mörka negativa sidor av VM för att visa en glättig bild eller ska man lyfta dem för att öka pressen på att undvika dem i framtiden?

Idag fick jag ett mail om en miljökampanj i Sydafrika som organiseras av bland andra Activist!, Urban Sprout och 90×2030. Så här skriver kampanjen:
”Enligt våra beräkningar som har stöd av lokala expertutlåtanden, skulle den sydafrikanska regeringen kunna köpa 4 miljoner solengeriförsörjda varmvattenberedare för 60 miljarder rand i stället för att fortsätta att investera i smutsig energi. Detta är hälften av kostnaden för Eskoms kolkraftverk i Medupi och skulle ge 20% mer energi – 4 miljoner solelsförsörjda varmvattenberedare kan leverera motsvarande 5.600 MW, medan Medupi ger endast 4.800 MW. Över tjugo år  skulle dessa 5600 MW från soluppvärmning av vatten innebära 240 miljoner ton insparade koldioxidutsläpp samt minska andra kolbaserade föroreningar, påfrestningar på vår vattenförsörjning, minska energiförbrukning, inflationen och skapa många fler arbetstillfällen. Vi är just nu i färd med att bygga två gigantiska kolkraftverk som kommer att orsaka större bidrag till klimatförändringar än flera mindre afrikanska länder frika tillsammans. Det kan vara för sent att stoppa byggandet av Medupi, men det finns fortfarande tid att undvika ytterligare investeringar i Kusile och använda pengarna på ett hållbart sätt i stället.”

Recommended Posts