Mödradödlighet starkt kopplat till hivstigmatisering

hiv

Lyiso Mahomba, hemsjukvårdare och aktiv i Wellness foundations nätverk ger hälsoinformation till en mamma i kåkstaden Khayelitsha, Kapstaden

I maj förra året startade FN en kampanj för att minska barn- och mödradödligheten på den afrikanska kontinenten. På varje 100 000 födslar dör 310 mödrar i barnsäng i Sydafrika och 56 barn av 1000 kommer aldrig uppleva sin femårsdag. De höga dödstalen är starkt kopplade till sydafrikas höga hivprevalens. Av de uppskattningsvis 34 miljoner människor i världen som lever med hiv beräknas dryga 5,5 miljoner av dem leva i Sydafrika (UNAIDS rapport 2011).

Att föda barn är ingen söndagspromenad för kroppen och ditt virusantal behöver inte ha nått aidsnivåer för att det ska bli för mycket för en kropp att orka med. En obehandlad hivstatus kan räcka. Sydafrikas hälsovårdssystem uppmuntrar gravida kvinnor att testa sig, men tvingar ingen. Fler mödrar kan alltså räddas om kvinnornas positiva hivstatus upptäcks tidigare. Precis som jag undrar du säkert varför.

I en studie gjord med gravida kvinnor i provinserna Kwazulu Natal och Wester Cape mellan 2007 och 2009 handlade det största hindret om stigmatisering projicerad från sjukvårdspersonalen själva. Många upplevde testet som förnedrande, respektlöst och kränkande. Rätten att få sitt resultat levererat konfidentiellt äventyras ofta av öppna dörrar på överfulla kliniker. Rädslan att dömas av en professionell auktoritet, som en sjukvårdare är i relation till sin patient, gör valet lättare att avböja än att genomföra, kanske särskilt om du är en tonårsmamma som på grund av din unga ålder redan utsätts för stigmatisering.

Sydafrikas sjukvårdssystem bygger på i hög grad outbildad och om inte obetald så kraftigt underbetald arbetskraft. Mer om hälsovårdsystemet går att läsa här.

Afrikagruppernas partnerorganisation Wellness Foundation arbetar med hemsjukvårdare, de som utgör grunden för hela sjukvården. Wellness foundation arbetar för att minska stigma bland hemsjukvårdare liksom att motverka att stigma riktas mot patienter. Vill du stödja Wellness arbete kan du göra det här.

Recommended Posts