Missnöje ökar i Sydafrika

I en undersökning gjord av South African Institute of Race Relations skönjar missmodet bland sydafrikanerna. Undersökningen är en jämförelsestudie med en likadan undersökning från 2004. Tron på demokratiskt styrda processer har minskat från 51 procent till 42. Förtroendet för rättsystemet har minskat med 13 procent. 2004 trodde majoriteten (74 %) sydafrikaner att landet var på väg i rätt riktning medan bara hälften har samma uppfattning idag. Antalet sydafrikaner som är stolta över att vara just sydafrikaner har minskat med 11 procent.

Demonstration i Free stateprovinsen mot uteblivna välfärdssatsningar

Missnöjet tar sig uttryck på gatorna. 2007 genomfördes genomsnittligen 8,7 protester per månad, året därefter genomfördes 9,8 i månaden, 2009 sköt statistiken i höjden med 17,7 demonstrationer per månad. 2010 gick till post-apartheidhistorien som året med flest protester, hela 18 per månad. När fotbolls VM hålls i mitten av 2010 minskar demonstrationerna drastiskt och statistiken därefter stannar vid cirka 8 demonstrationer per månad hela 2011. Medan antalet demonstrationer minskar ökar antalet protester som blir våldsamma. Av de demonstrationer som hölls mellan 2007 och 2009 blev 36 procent våldsamma, mot slutet av 2009 hade siffran stigit till 53 procent medan demonstrationerna år 2011 hade så hög frekvens som 64 procent med våldsam utgång.

Rapporten ovanstående siffror är hämtade från drar en slutsats om att finanskrisen minskat lokala myndigheters ekonomiska utrymme att leverera samhällstjänster. En miljon arbeten har gått förlorade i krisen och inkomstklyftorna fortsätter att öka. Sydafrika är ett rikt och demokratiskt ungt land som ärvde strukturell arbetslöshet. Hittills har resursomfördelningen misslyckats på många plan och min gissning är att vi kommer se ökat missnöje och fler våldsamma protester de närmsta åren.

Recommended Posts