Miljö är mitt livskall

Lucky Maisane

Lucky är en av deltagarna på Khanya Colleges årliga skola för sociala rörelser. Årets tema är: hur bibehåller vi styrkan i våra sociala rörelser?

Lucky Maisane är miljöaktivist, bosatt i guldgruvsstaden Witbank i Mpumalangaprovinsen. Han pratar med energi och utstrålar en ödmjuk form av självsäkerhet. Miljö är ofta ett eftersatt område, fattiga sydafrikaner engagerar sig i regel mer för saker som arbete, el- och vattentillgång. Luckys engagemang startade, som för så många andra av oss, av en engagerad lärare i grundskolan. Idag är han 26 år gammal och äldst i ungdomsrörelsen Mpumalangas ungdomar mot klimatförändringar.

-Det är mitt livskall att kämpa för miljö. Där jag kommer ifrån dör människor i förtid, framför allt av tuberkulos och astma. Naturen runt staden är förstörd på grund av gruvindustrin. Insekter och grodliv har försvunnit då vattendrag helt enkelt är förgiftade. Miljöfrågor är inte av intresse för myndigheter eller den äldre generationen. Det är svårt att försöka övertyga de äldre, de ser inte kopplingen mellan vår dåliga hälsa och gruvorna. Vi använder oss av metoder som attraherar ungdomar, som poesi och teater, och vänder oss framför allt till skolor och uppmanar eleverna att ta med sig sina föräldrar till våra möten. På så sätt vinner vi ibland över de äldre. Men ofta möts vi av skeptism och argument om att gruvorna ger jobb till oss yngre och att vi inte borde försöka förstöra det. Med foton och luftkvalitémätare som (Afrikagruppernas partner) groundWork gett oss samlar vi bevis för vår sak som ibland lyckas övertyga de äldre.

Sydafrika är redan ett av de länder i världen som släpper ut mest koldioxid. De erbjuder industrier och utländska företag världslåga energipriser för att attrahera investeringar. Energin, som till nära 90 procent består av kolkraft, är en exportvara och privatpersoner betalar upp till sju gånger mer för el än stora företag. 2 mil bort från Luckys hemstad Witbank ligger Kusile -en ort som i klimatsammanghang fått stor uppmärksamhet. Där ska världens fjärde största kolkraftverk –Medupi– byggas. Ett lån från världsbanken finansierar bygget och Sverige var ett av länderna som röstade för lånet. (USA t ex röstade emot)

-Redan när de började bygga 2008, innan de ens fått lånet från Världsbanken, försökte vi få ett stopp. Vi vet vad det innebär att leva bredvid smutsiga industrier och kolkraft är en stor bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Vi bad att få se deras bedömningar av lokal miljöpåverkan, men fick inget svar. Vår misstanke är att någon sådan bedömning överhuvudtaget inte tog plats. När vi konfronterade myndigheterna gav de oss medlemsformulär till deras politiska ungdomsförbund. ”Bli medlemmar först så kan vi prata sen!”

Sydafrikas mål är att minska sina utsläpp med 34 procent till 2020 men Lucky skrattar sarkastiskt vid tanken.

–Lustigt nog ska alla miljövänliga implementeringar tydligen också starta 2020, hur det får det att gå ihop förstår jag inte… Framtiden ligger i ungdomars händer. Det har vi lärt oss. De äldre bryr sig om arbetsmarknaden och regeringen bryr sig om industrin. Det är vi som måste kämpa för naturen och miljön. Men vi har motivationen, avslutar Lucky.

Recommended Posts