Mest ilska

Det var mest ilska i går över Eskoms ansökan om 53 procent höjning av elpriset. Bland annat gick oppositionspartierna och fackföreningsrörelsen ut och fördömde Eskoms agerande. Fackföreningen vill ha prisstopp, det vill säga även stoppa den planerade höjningen på 14,2 procent som ska ske i april, tills dess att man utrett om det inte finns några andra vägar att gå.
Även ANC var kritiska och sa att riksbanken gått ut och sagt att en höjning av elpriset också är ett generellt hot mot inflationen, som redan nu stiger kraftigt i takt med andra höjda priser på till exempel mat. Inflationen för januari hamnade på 9,3 procent jämfört med 9,0 procent för december. För mat var siffran 13,4.
Många är naturligtvis överens om att en så kraftig höjning som 53 procent kommer att innebära att folk sparar el, men de som i dag knappt har råd kommer att bli utan, vilket kan ses som ett steg tillbaka i Sydafrikas arbete för ett mer jämlikt samhälle.

Recommended Posts