Mer el till gruvindustrin

Nu lovar sydafrikanska regeringen att gruvindustrin ska få tillgång till fem procent mer el. I februari gav regeringen restriktioner kring gruvindustrins elförbrukning och krävde att de skulle minska konsumtionen till 90 procent. Tanken var att gruvindustrin skulle hålla denna förbrukningsnivå till 2012 då regerngen räknar med att nya kraftverk ska vara igång.
I förra veckan varnade ett av de största gruvföretagen för att detta kan komma att betyda stora nedskärningar i antalet anställda.
I går gick därför energiministern, Buelwa Sonjica, ut och sa att gruvindustrin nu kan öka konsumtionen till 95 procent för att förhindra att anställda förlorar sina jobb. Enligt ennergiministern har elläget i landet stabiliserats.

Recommended Posts