Mer biståndsdebatt

Igår skrev Diakonia en läsvärd replik till biståndsminister Gunilla Carlsson.

Bo Forsberg skriver bland annat
”I fråga om bistånd till så kallade exportkreditskulder har ren kreativ bokföring använts för att blåsa upp siffrorna. Pengar som aldrig betalats ut.  Även om industriländernas (OECD:s) regelverk tillåter detta finns ingen redovisning på hur dessa medel bidrar till att leva upp till biståndets mål ”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”.

Det finns ingen möjlighet att granska ”vad som görs, när och hur och varför, för hur mycket pengar och med vem”. Dessa pengar och insatser utvärderas inte gentemot biståndets mål.

Ministern efterfrågar resultat efter alla miljarder till fattiga länder. Men forskning visar att fattiga länder inte bara är mottagare av bistånd. Verkligheten är faktiskt den omvända. Utflödet från fattiga länder är tio gånger så stort som inflödet av bistånd. Korruption utgör 5 procent av utflödet. Den största posten – 64 procent – kommer av företag som genom manipulerade priser undviker att betala skatt i de fattiga länderna. Pengar som ofta förs ut till skatteparadis i Europa.  Detta nämner inte ens ministern.”

Recent Posts