Mer än halva utsläppen internationella resor

Enligt en rapport från EU och en från norska ambassaden kommer koldioxidutsläppen från fotbolls-VM i Sydafrika att bli enormt – sex gånger större än VM i Tyskland 2006. Många faktorer bidrar till de 2753251 ton CO2 (vilket motsvarar årliga utsläpp från över en miljon bilar) som VM förväntas generera.

I grafiken kan man se att mer än hälften av utsläppen kommer från internationella flygresor. Man kan också se utsläppen från var och en av arenorna. Den miljökämpe som skickade mailet till mig påpekar dock att han är säker på att siffrorna är tilltagna i underkant.
– Försöken att kompensera – Gautrain och förskjutningar – är löjliga. Och jag är säker på att de kraftigt har underskattat utsläppen från arenabyggena, särskilt från cement.

Läs mer om utsläppen och åtgärder för att minska dem

Recommended Posts