Mbeki: Afrikanska eliter kopierar kolonialisterna

architects-of-povertyMoeletsi Mbekis bok Architects of Poverty har redan sålt 6000 exemplar och andra upplagan är på tryck. Mottagandet är inte vad författaren förväntade sig förklarar han belåtet i morgonsoffan idag. Mbeki är nu ute på en välbesökt föreläsningsturnè kring boken som förklarar varför det går så illa för Afrika. Asiaterna brukade ju vara världens fattigaste, men så är det inte längre. För Mbeki som bott i en rad länder i Afrika och arbetat i några till blev det snart tydligt varför Afrika fortfarande är fattigt.
– De flesta afrikaner är småbönder. Många småbönder i Tanzania till exempel odlar bomull. Den måste de sälja till ett statligt bolag som sedan säljer den till världsmarknadspriset som är långt högre än det pris bönderna får. Mellanskillnaden går till tjänstemännens extravaganta livsstil.
I Sydafrika, förklarar Mbeki, har vi inga småbönder.
– Här står kampen mellan eliten och de fattiga. Eliten håvar in vinsterna genom bland annat halvstatliga företag. Men de bygger inte skolor osv. Vi kan ha världens bästa konstitution, men utan politisk vilja och förmåga så är den bara papper.

I boken hävdar Moeletsi Mbeki att Afrikas eliter i princip kopierat det koloniala mönstret. De fortsätter skeppa ut råvaror till gagn för resten av världen och deras egna fickor, medan massorna blir fattigare och fattigare och kontinenten avindustrialiseras. Black Economic Empowermentprogrammet som hans bror Thabo arbetade för under sin tid som president. Som ett led i att reparera skadorna efter apartheid kräver Sydafrika att företag har en viss andel svarta som ägare, ledare och anställda. Moeletsi Mbeki tycker att systemet är fullkomligt livsfarligt. I boken beskriver han systemet som en uppfinning av vita affärsmän för att fortsatt kunna kontrollera företagen, och undvika en nationalisering av deras tillgångar. Ett annat område som får stor del av boken är förhållandet till Zimbabwe.
En väg ut ur Afrikas dilemma är att de nationalistiska eliter som befriade Afrika för att sedan fortsätta på samma sätt som kolonialisterna ersätts med nya partier som representerar folket. Moeletsi Mbeki ser MDC som ett sådant parti. Anledningen till att SADC stöder Mugabe är att de är livrädda för att mer demokratiska politiska rörelser ska växa fram även i deras länder och hota eliten.
-De nationalistiska partierna tycker att de ska få styra sina länder för evigt eftersom de befriade dem. Deras attityd gentemot folket är nedlåtande, de accepterar inte att de ska hållas ansvariga av folket.

Recent Posts