Markering om pressfrihet rimmar illa med vapenaffären

Sverige ska larma när Sydafrika tappar det demokratiska fotfästet läser jag i Svenska Dagbladet. Funderar ett tag på varför Gunilla Carlsson intervjuas kring detta, Sverige har ju inte bistånd till Sydafrika annat än via organisationer som Afrikagrupperna. Kanske ville de egentligen pratat med utrikesministern? Sen ser jag att Carlsson utsetts till en ledamot i FN:s panel om hållbar utveckling.
Därför intervjuas hon kring mediafriheten i Sydafrika som nu hotas. Vi ska slå larm heter det. Kanske lite sent, saken har ju diskuterats rätt länge nu. Visst är alla markeringar mot Sydafrika i saken välkomna. En stark oro från Carlsson och många andre är att ett åtstramat mediaklimat ger korruptionen friare spelrum. Märkligt kanske då att Sverige markerar mot det under en pågående vapenaffär med Sydafrika som kritiserats hårt av bland andra OECD och Transparency international. Om just Sverige ”larmar” så sent och så försiktigt i ljuset av detta, vilket intryck ger det? Ser nu att Saab polisanmälts av Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för JASaffären. Detta uppmärksammades av Mail and Guardian. Ja, det är civilsamhället som ofta ringer i larmklockorna kring sånt här, tråkigt då att Carlsson av ideologiska skäl kraftigt begränsar våra möjligheter att göra det.

Recent Posts