Marikana sprider sig till jordbruksindustrin

Några av de cirka 200 lantarbetare som strejkade i Grabouw den 15 november

Inte bara i gruvindustrin strejkar nu arbetare i Sydafrika,  i princip hela Västra Kap strejkar nu även lantarbetare. För snart en månad sedan började de första strejkerna. Ett par veckor senare spärrade lantarbetare av en av de nationella motorvägarna i jordbruksorten De Doorns. Sedan dess har strejkerna spridit sig snabbt, en arbetare har dödats efter polisinsats och minst ett tiotal odlingsfält har satts i brand.

Det är svårt för någon att ha en överblick av det som sker. Precis som i gruvarbetarstrejken verkar de flesta som strejkar ej vara fackanslutna. Strejkerna inleddes i huvudsak av  arbetare utan fast anställning, som säsongsarbetare och korttidsanställda.

Det kommersiella jordbruket är landsbygdens största arbetsgivare och ingen vet säkert hur många som lagt ner verktygen. Uppskattningar varierar mellan 9 000 – 30 000 lantarbetare. Dagens minimilön är satt till 69 rand om dagen (52 kronor). Enligt fackföreningen Sikhula Sonke finns det bönder som hävdar sig vara villiga att betala lantarbetarnas krav om 150 rand om dagen, men att man känner sig ”skyldiga” att följa de statliga riktlinjerna.

Konceptet levnadslön som verkar fått luft under vingarna tack vare gruvarbetarna används retoriskt även av lantarbetarna. Definitionerna av levnadslönen skiljer sig dock markant -12 500 (gruvarbetarna) vs. 3 000 (lantarbetarna) rand i månaden. Jordbrukssektorn är en av de mer exploaterande sektorerna i Sydafrika och de sociala förhållandena mellan arbetsgivare och arbetare är i flera fall likvärt med förhållandena under apartheid. Stämningen är spänd. Lantarbetarnas civila olydnad måste anses hotfullt av farmägare som enligt uppgift nu beväpnade går rundor på sina ägor.

Regeringen ihop med COSATU (motsvarande LO) uppmanade igår lantarbetarna att avbryta strejken och låta regeringen snabbt se över minimilönen i två veckor, för att undanröja risk för ett nytt ”Marikana”. Skulle den nya minimilönen ej accepteras av arbetarna är det fritt fram att återgå till strejk. Uppmaningen verkar dock inte ha fått gehör…

Arbetaren har skrivit en bra artikel där också Sikhula Sonke, ett lantarbetarfack som är medlem i Rättvis Vinhandelkampanjen och en av Afrikagruppernas, intervjuas.

I den sydafrikanska tidningen Mail and Guardian intervjuas bland andra Petrus Brink, medarbetare på Afrikagruppernas partnerorganisation SPP, som idag arresterades men som redan släppts efter sin inblandning i strejkerna.

Recommended Posts