Människors makt över en smutsig politisk agenda

En av många övergivna gruvor som kollapsat och fortfarande brinner

En av många övergivna gruvor som kollapsat och brinner. Just denna har brunnit sedan 1952

I två års tid har EU försökt mäta föroreningar i det kolgruvsminerade området Highveld i Mpumalangaprovinsen. 2013 kom domen. Highveld är en av världens mest förorenade platser. Halter av krom och barium var så höga att forskarnas mätinstrument stördes så till den grad att mätningarna inte kunde säkerställas.

Området är sedan mer än hundra år tillbaka en aktiv gruvort. Här utvinns stål, krom, kvicksilver, vandin och manganese. Men framförallt är det kol som kan förverkliga den övriga gruvdriftens törst på energi som utvinns. Det går inte många minuter i bil emellan varje enorm kolhög och avfallsberg. Vissa är täckta av jord medan andra ligger öppna med blå rök stigande ur dem. Röken kommer från kol som självantänt i väntan på att bli använd. Många andra gruvor är övergivna sedan årtionden tillbaka. Lämnade utan att saniteras fortsätter de att förorena, fortsätter att brinna och lämnar en ömtålig jordskorpa efter sig som närsomhelst kan rämna.

People breath coal2

Bostäder jämte kolavfall

2007 blev Highveld utsedd som prioriteringsområde för sin dåliga luft. Sedan dess har utsläppen bara ökat -liksom hälsoproblemen. Vanliga åkommor för folk som bor här är astma, bihåleinflammationer, huvudvärk, ögon- och hudirritationer.

I Middleburg i Mpumalanga, har ett tiotal aktivister samlats i ett litet svettigt rum. De har sällskap av Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork, som är Jordens vänners medlemsorganisation i Sydafrika. Solen gassar och det blir snabbt kvavt i rummet utan ventilation. Men rummets samlade kunskap och energinivå får en snart att glömma det obekväma klimatet. Varje aktivist representerar en organisation eller social rörelse runtom Mpumalanga. Mötets anledning är morgondagens dialogträff med miljödepartementet. Aktivisten Sboniso Dlamini förklarar:

-När området deklarerades som ett högprioritetsområde kom miljöministern på besök. Men istället för att erbjuda miljöåtgärder och tvinga kraftverken och gruvorna att minska sina utsläpp var det ett skådespel för att locka till sig ännu fler investerare. Han ansträngde sig för att sälja mer förstörelse. Det finns stora påtryckningar för att öka den lagliga nivån av utsläpp för att tillmötesgå ännu fler smutsiga industrier.

Energi är fundamental för sydafrikas exportledda gruvindustri och man säljer dessutom energi till stora delar av regionen i södra Afrika. Miljölagarna anpassas därför hellre till industrin än till miljön. groundWorks chef Bobby Peak förklarar hur folket underställs ekonomiska intressen:

-En av landets största gruv- och smältkonglomerat är PHP Billiton. Deras smältverk i Sydafrika använder elva procent av landets energi. Medan privatpersoners andel av elanvändning endast upptar arton procent och den elen används framförallt av den rikaste delen av befolkningen. Eskom (halvstatligt elbolag) säljer el till PH Billiton sju gånger billigare än till privatpersoner. Så när de bygger nästa kolkraftverk måste vi vara på det klara med att det inte är för vår skull. Däremot får vi betala det höga priset för den smutsiga energin med vår och miljöns hälsa. Redan nu försöker regeringen skylla de konstant ökade föroreningarna på oss. De hävdar att anledningen till att värdena inte går ner är att människor eldar med kol inomhus. Det är kränkande att de försöker föra över ansvaret av förpestande industrier på människor som inte har råd att köpa el!

-Vad vi måste göra imorgon är att tvinga på dem vår agenda. Eskom har ansökt om undantag på nuvarande utsläppsnivåer. För sju år sedan skulle de ha börjat investera för att kunna möta dagens utsläppsnivåer. De visste om målen men de valde att göra ingenting. Det går inte att separera vår gruvindustri från energiindustrin. Departementet kommer inte vilja prata om detta, de kommer försöka dribbla bort oss och hävda att det inte är därför vi är här. Så under varje punkt på deras dagordning måste vi se till att vår prioritet om de planerade ökade utsläppen kommer in, säger Rico Euripidou –groundWorks miljö- och hälsoansvarige.

Nonhlanhla MngomezuluAktivisten Nonhlanhla Mngomizulu fortsätter:

-Förutom möten med regeringen måste vi bredda stödet för frågorna i våra egna lokalområden. Största utmaningen som jag ser det är att ändra gemene mans syn på Eskom. De är en stor arbetsgivare och med deras energi sätts ännu fler i arbete i gruvorna. Den äldre generationen ser Eskom som de som ”gav” dem electricitet, som gjort att de slipper paraffinlampor och koleldning inomhus. Vi måste få dem att se att försörjningssätt vi ägnat oss åt tidigare, som småskaligt jordbruk, inte längre går. Visst, vi har elektricitet och några har jobb. Men jorden är så förorenad att vi inte längre kan bruka den, vattnet går inte att dricka och att det är den arbetsgivaren som skapat allt detta som vi vill ska bli större? Arbetsgivaren måste bort, bara då kan vi odla igen.

Lucky Maisane instämmer och påpekar att det är många som kämpar för lägre elpriser och att den kampen borde kunna vara en ingång för miljömedvetenhet.

-Vi kan inte enbart fokusera på billig el. Vi måste ställa krav på att elen måste vara ren. Vi måste fråga; Vill vi ha billig, smutsig el och dö av föroreningarna, eller vill vi leva?

När bandet spolas fram en dag till efter mötet med regeringsrepresentanterna har striden mot de ökade utsläppen inte vunnits. Precis som förutspåtts försökte departementet undvika frågan om Eskoms tillstånd att få gå över den lagliga utsläppsnivån. Däremot kunde de inte undgå att känna av ortsbefolkningens oro. Eskom och det, av en privatperson med politiska kontakter, föreslagna nya kolkraftverket utmanades.

-Vi måste ändå se mötet som en framgång. För första gången vägrade de som utsätts för föroreningarna släppa makten om agendan. Under varje punkt fördes frågan upp och även om regeringen inte ville svara så vann vi striden om positionering. De vann rätten om tillgång till miljötillstånd som företag inte ville släppa ifrån sig. Huruvuda de kommer släppas är en annan fråga, men ingen invände. Kriget mot fossila bränslen kommer inte vinnas över en natt men vi har gjort klart att vi ser igenom den politiska retoriken, säger Bobby Peak.

Recommended Posts