Loyiso kämpar för att vara en bra partner

Efter att Loyiso slutade skolan fattade han ett antal felbeslut. Han berättar hur han ofta använde sig av våld. Vid ett tillfälle knivskar han till och med en annan man och hamnade i fängelse. Idag bor han i Kapstadsförorten Khayelitsha. Om nätterna hör han kvinnor skrika. Han berättar också hur han själv slagit kvinnor. Genom stöd från Action Treatment Campaign har han förändrats. Tillsammans med andra har han organiserat sig och han lyfter frågan om att vi måste kämpa för kvinnors rättigheter. Framförallt har han förändrat sig själv. Idag lever han tillsammans med fru och barn och kämpar för att vara en så bra partner och försörjare som möjligt.

 

Vill du stödja Afrikagruppernas viktiga arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter? På vår hemsida hittar du flera olika sätt att bidra till en rättvisare värld!

The text above translated into English:

After Loyiso left school he made a number of wrong decisions. He tells how he often used violence. At one point he even stabbed another man and ended up in jail. Today he lives in Khayelitsha, one of Cape Town’s townships. At night he can hear women screaming. He also tells how he himself used to hit women. Through the support of Treatment Action Campaign, he has changed. Along with others, he has organized to raise the issue that we have to fight for women’s rights. Above all, he has transformed himself. Today he lives with his wife and child and is struggling to be as good a partner and provider as possible.

Recommended Posts