Lokala jordbrukare fick sin mark tillbaka!

I april 2014 startades den provinsiella unionen i Nampula i norra Moçambique. Unionen är en del av Afrikagruppernas partnerorganisation UNAC, den nationella bonderörelsen.

Den inte ens ett år gamla unionen i Nampula har redan 11 063 medlemmar. Denna uppslutning vittnar om ett stort behov av mobilisering i provinsen. I Nampula har markkonflikterna ökat drastiskt den senaste tiden. Mer markrofferi går hand i hand med de växande utländska investeringarna i provinsen. Den lokala befolkningen tvingas lämna sina marker och bana väg för företag.

mn2

Justina, unionens vice ordförande, ser ut över ett område som ett sydafrikanskt företag tagit i besittning.

mn4

Costa, unionens ordförande på ett möte med medlemmar.

Men det finns också exempel där lokalbefolkningen tack vare unionens arbete fått rätten till mark försvarad. Ett sydafrikanskt företag hade tagit ett 650 hektar stort landområde i besittning utan att ha genomgått de enligt lagen nödvändiga konsulteringar med lokalbefolkningen som bland annat krävs för att besittningsrätter ska kunna överlåtas. Företaget förbjöd sedan lokalbefolkningen tillträde till området. Unionens ledare i det berörda distriktet skrev en petition till lokala myndigheter och krävde rätten till marken eftersom många familjer riskerade att tvingas flytta utan att ha någonstans att ta vägen, utan tillgång till mat eller försörjning. Efter långa samtal med de lokala myndigheterna beslutades det att företaget inte hade rätt att vara där och var tvungen att lämna området. Tack vare mobilisering och kamp tvingades dessa familjer aldrig att flytta och fortsätter att leva på och av sin mark.

Stöd Afrikagruppernas och UNACs arbete att försvara människors rättigheter!

Genom att köpa ett gåvokort stödjer du vårt arbete mot en ohållbar exploatering av Afrikas resurser.

Afrikagrupperna är aktiva i kampanjen Schyssta Pensioner där vi ställer krav på riksdagens Pensionsgrupp att ta fram riktlinjer på investeringar som inte kränker mänskliga rättigheter eller förstör klimat och miljö. Skriv till Pensionsgruppen du också.

 

Recent Posts