Litteratur för förändring!

Nu är bokmässan i Göteborg igång och på programmet finns flera punkter som visar hur litteratur och poesi kan användas för transformativ förändring. En av de mest intressanta gästerna på mässan när det gäller att jobba med ordets kraft för social och kulturell rättvisa är Khanya college från Sydafrika. I Sydafrika finns en lång tradition av berättande för att handskas och komma till rätta med orättvisor efter arvet av strukturell institutionell rasism och kolonialism. Khanya Colleges syfte är att skapa utbildning för frigörelse för de delar av samhället som fortfarande påverkas negativt av dessa strukturer och för att kunna svara mot de utmaningar som i dagsläget kommer med ekonomisk och politisk globalisering. Det gör de genom utbildningsmaterial, workshops, publikationer och undersökningar som syftar till att hitta lösningar baserade på solidaritet, demokrati och deltagande.

Ett av Khanya Colleges betydelsefulla bidrag till en stark läs och skrivkultur är den årliga bokmässan Jozi Book Fair som de anordnat sedan 2009. I tolv år har de skapat en plattform för allmänheten att genom litteraturen möta och ta i tu med utmaningarna i post-apartheid Sydafrika. I år har Göteborgs bokmässa äran att ta emot representanter från Khanya College som kommer att visa och berätta om sitt arbete.

Tsohang Batjha (Arise Youth), unga författare för samtal med svenska gymnasieungdomar under torsdag och fredag. Tsohang Batjha är vinnare av Jozi Book Fair novelltävling både 2018 och 2019. Deras berättelser publicerades i Batjha Kaofela: Love is in the Air and Other Stories (2018) och Batjha Kaofela: Caught between Cultures: What can I do? And other Stories (2019). Runt 100 svenska ungdomar från olika gymnasier har möjligheten att välja vilken ung författare de vill samtala med utifrån deras berättelser.

Emil Boss ur sin bok Acceleration under lanseringen av Jozi Book Fair 2018

Det är inte första gången Khanya College skapar förutsättningar för utbyte mellan författare och läsare i Sydafrika och Sverige. 2018 då Jozi Book Fair hade temat litteratur och arbetare riktade Khanya College uppmärksamheten mot Sverige och vår rika tradition av arbetarlitteratur. Författare från en svensk arbetarförfattarförening bjöds in till Jozi Book Fair. En av representanterna var poeten och aktivisten Emil Boss som har ett enormt engagemang inom solidaritetsrörelsen där hans skrivande gjort stora avtryck. Hans poesi har porträtterat arbetares kamp för rättvisa arbetsförhållanden i både Sydafrika och Sverige, men även varit en metod i samma kamp. Erfarenheterna och från dessa utbyten tar även plats i programmet under Göteborgs bokmässa. Lyssna på Emil Boss och Johanna Liljegren, Afrikagruppernas tidigare praktikant i Sydafrika som just nu undersöker arbetsvillkor inom vinproduktion, i ett samtal om vinindustrin i Sydafrika med utgångspunkt i Emils bok Sydafrikanskt vin – En annorlunda vinbok. Läs mer här!

Jozi Book Fair är uppbyggt på ett sätt som tar kampen för progressiva idéer till ett bredare offentligt rum och går bortom fokus på aktivister i sociala rörelser för att inkludera allmänheten. Därför är mässan en öppen plats som samlar aktivister, författare, läsare, konstnärer, förläggare, akademiker, intellektuella, organisationer, fackföreningar och sociala rörelser. Platsen som uppstår för litteratur till folket och erbjuder ett rum för dialog och berättande.

Under bokmässan i Göteborg lördag 26 september kommer Khanya College att hålla ett öppet seminarium, livesänt från Johannesburg, där representanter av hemsjukvårdare kommer att läsa stycken ur deras bok Our Lives, Our Communities. Boken är en samling berättelser skriven av hemsjukvåre om utmaningarna de möter i deras enorma insats för folkhälsan. Berättelserna visar även hur organisering och kollektiv kamp för bättre arbetsvillkor givit resultat!  Ta del av programmet här! 

Jozi Book Fair pågår i år digital fram till den 29 november. Årets tema är Literature in the time of Covid-19. Här deltar du i Jozi Book Fair!

Recommended Posts