Lantarbetarstrejk i ett nytt skede

Petrus BrinkI måndags meddelade arbetsmarknadsminister Mildred Oliphant den nya minimilönen inom jordbrukssektorn. Lantarbetarna krävde 107 kronor om dagen, den nya lönenivån stannade vid 75 kronor. Även om lönekravet inte möttes är den nya nivån ändå en 52 procentig höjning av tidigare nivå på 50 kronor om dagen.

Petrus Brink har varit mycket delaktig i strejken i Citrusdal. Han säger om beskedet:
-Det är blandade känslor bland lantarbetarna här. De som varit med och organiserat, arresterats, hotats och allmänt varit mycket nära kampen känner besvikelse över 75 kronor om dagen. Medan de som inte varit lika delaktiga välkomnar höjningen som den är. Strejken är inte avblåst, vi kommer fortsätta sträva för 107 kronor. Nu måste vi omgruppera styrkorna och lägga upp nya strategier.

– Bojkott tror vi skulle slå hårt mot lantarbetarna, varför vi inte uppmanar till bojkott av sydafrikanska viner och frukter. Vi diskuterar nu återförsäljarnas roll i handeln. Även om vi inte tror på gårdsägarna när de säger att de inte kan betala lantarbetarna ens 75 kronor om dagen så har återförsäljarna möjlighet att påverka prissättning. Målet om 107 kronor om dagen kvarstår.

Frågan om återförsäljare är intressant och relevant. Fackföreningsfederationen COSATU kommer lansera en kampanj som ska rikta sig mot återförsäljare som pressar produktpriserna gentemot gårdsägarna.

Ylva Zetterlund i Malmö lokalgrupp i manifestation utanför Systembolaget

Ylva Zetterlund från Malmö lokalgrupp i manifestation utanför Systembolaget

Återförsäljare spelar en vital roll i all handel. Den värdekedjestudie Afrikagrupperna lät göra visar att av totala värdet på en flaska vin, som säljs på Systembolaget, stannar upp till 77 procent av värdet inom Sveriges gränser.

Eftersom Systembolaget återförsäljer en tredjedel av Sydafrikas totala vinexport har de mycket att säga till om vad gäller prissättning av vin. Systembolaget lägger ut anbud där kvalitet och pris är del av paketet. Vinproducenter som håller måttet kan räkna med stor kvantitetsförsäljning. Bördan av pressade priser bärs dock upp av lantarbetare, som enligt ovanstående studie endast kammar hem tre procent av flaskans värde.

Detta orättvisa förhållande, där arbetaren som tillverkar produkten inte tjänar nog att försörja sin familj, än mindre köpa produkten hen tillverkar medan rika länder njuter produkterna till låga priser, kommer diskuteras mellan lantarbetare från Sydafrika, Chile, Argentina och svenska aktivister inom kort. I slutet av februari hålls en konferens i Kapstaden där jätteåterförsäljaren Systembolaget kommer stå i fokus.

Här kan du läsa mer om kampanjen Rättvis Vinhandel, hur du blir aktiv och om värdekedjastudien.

Recommended Posts