Lantarbetarnas krav efter storstrejk

Den nu dryga månaden långa strejk som engagerat lantarbetare Västra Kapprovinsen i stort sett alla områden inväntar nu den 4 december -datumet satt av regeringen för när en ny minimilön för jordbrukssektorn ska presenteras. De flesta, men inte alla, har nu gått tillbaka till arbetet för att invänta nästa veckas beslut. Beroende på miniminivåns utkomst är strejken antingen över eller endast pausad.  Lantarbetarnas råd, AWETUC, för oberoende fackföreningar (oberoende från det regeringsaffilierade fackförbundet COSATU) har formulerat ett antal krav för att säkerställa lugnet inom sektorn under tiden förhandlingarna sker. Dessa lyder:

Fotograf: Hanna Helander

 • Släpp alla åtal mot arresterade lantarbetare
 • Ett stopp för all uppsägning av arbetare
 • Återanställning av alla arbetare som avskedats på grund av strejk
 • Där tvångsförflyttningar skett på grund av strejkaktiviteter ska arbetare få återgå till sina bostäder
 • En utredning av privata säkerhetsbolags och poliskårens gärningar och beteenden som underminerat arbetarnas krav och rättigheter
 • Ett stopp av repressalier och utvisning av migrantarbetare
 • Säkerställa arbetares rätt till vård på offentliga kliniker då vissa arbetare som utsatts för polisbrutalitet förvägrats vård på deras lokala kliniker och sjukhus
 • Tillbakadragande av skriftliga varningar och disciplinära åtgärder som uppkommit under strejkperioden

Förutom dessa krav som rör konsekvenser av själva strejkvågen stöttar AWETUC även arbetarnas krav om

 • En 150 rand om dagen som minimilön (dagens minimilön är 69 rand/dag, ca 50 svenska kronor)
 • Mammaledighet för alla arbetare inklusive säsongsarbetare
 • Ett slut på lönediskriminering enligt principen Lika arbete – Lika lön
 • Bostadskontrakt ska uppföras för båda parter för att säkerställa kvinnors rätt till bostad vid mannens dödsfall eller avskedan
 • En 40 timmars arbetsvecka
 • Säker transport till och från arbetet
 •  Säkerställande av organisationsfrihet och ett stopp för felaktig information om fackföreningar som hindrar lagstadgad rätt om tillträde till gårdar
 • Inga löneavdrag av hyra för anhöriga över 18
 • Inga löneavdrag för vatten

 

Recommended Posts