Lantarbetare tar till militant civil olydnad

Den lantarbetarstrejk som nu pågått i en månad har fått en ovanligt militant framtoning. Flera odlingar -vindruvor, frukt och vetefält- har satts i brand. Vägar har spärrats av och två lantarbetare har mist livet, åtminstone en av dem dog i sammandrabbningar med polis medan det andra dödsfallets omständigheter ännu är oklara. Afrikagruppernas partnerorganisation Sikhula sonke fördömer allt våld utfört av polis, farmägare liksom arbetare.

Arbetare på Systembolaget, organiserade i SAC’s driftsektion för systembolagsanställda som är en del av kampanjen Rättvis Vinhandel visar sitt stöd för lantarbetarna och ställer sig bakom lantarbetarnas definition av en levnadslön. Bilden har cirkulerat vida på internet och solidaritetshandlingen är uppskattad av lantarbetarorganisationer som Sikhula sonke. Här kan du läsa hela kampanjens stöduttalande.

Petrus Brink är lantarbetare i Citrusdal men är sedan ett halvår anställd av Afrikagruppernas partnerorganisation Surplus People Project som organisatör. Hans arbetsuppgifter är därför nu att mobilisera lantarbetare, lantarbetares familjer utan anställning och småbönder. Han har även ett finger med i folkrörelsen Agrarian reform for Food sovereignty (Jordbruksreform för matsuveränitet) som är del i den internationella folkrörelsen La Via Campesina.

 

– Vi måste bygga rörelsen utanför isolerade gårdar. I Sydafrika, i regionen och internationellt. Krav som regeringen har till den 4 december att förhålla sig till handlar om en minimilön på 150 rand om dagen (3000 i månaden), innan avdrag. Men vi strävar samtidigt för att avdraget endast ska gälla el. När lönerna är så låga som de är skulle hela lönen försvinna om det görs avdrag även för boende, skoltransporter och vatten, så som det är idag för många lantarbetare. Matsuveränitetskampanjen uppmanar därtill att skapa tillgång till land så att lantarbetare och småskaliga bönder får chansen att producera för egen konsumption.

Skulle du vilja gå med i Rättvis Vinhandel -kampanjen, för att lämna bidrag, engagera dig som aktivist, läsa mer om lantarbetares situation och/eller skriva på uppmaning om att Systembolaget bör ta ett större ansvar för vinhandelns mest exploaterade produktionslänk -lantarbetaren- så kan du göra det här!

 

 

 

 

Recommended Posts