Kvinnors obetalda arbete subventionerar storföretagens enorma vinster

Women in Mining (WoMin) är ett regionalt nätverk som jobbar med kvinnor i gruvsamhällen. I sina analyser och i sitt arbete sätter de alltid kvinnan i centrum. ”Det är oerhört viktigt att vi gör det då gruvnäringen har djupa sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser både på lokal och internationell nivå. Dessa konsekvenser har alltid störst och värst påverkan på kvinnor”, säger Samantha Hargreaves från Womin.

Ett exempel på lokalnivå är de vattenföroreningar som industrin orsakar. Det är kvinnorna i de lokala samhällena som hanterar vattnet och exponeras mest för föroreningarna. När familjemedlemmar dricker det förorenade vattnet och blir sjuka faller det på kvinnornas lott att ta hand om de sjuka och återställa hälsa. Att vårda och bota sjuka familjemedlemmar är obetalt arbete för kvinnor.

1

På Afrikagruppernas strategikonferens i Johannesburg berättade Samantha om gruvindustrins konsekvenser för kvinnor, miljö och ekonomi.

På samhällsnivå får industrins föroreningar konsekvensen att de gemensamma resurserna sinar och då det är återigen kvinnor som betalar mellanskillnaderna med obetalt arbete. När vattnet förorenas måste de gå längre sträckor för att få tag på rent vatten. Samma sak gäller när det kommer till ved och matproduktion.

I Sydafrika har stora resurser lagts på att hantera gruvnäringens miljöförstöring. 2013 hamnade notan på fyra miljarder rand. Detta har slukat offentliga medel som skulle ha gått till allmän service och det slår tillbaka på samhällena och då främst på kvinnorna eftersom det är deras obetalda arbete som får fylla i det som staten inte levererar.  Det är inte förrän på senare år internationella avtal och lokala regeringar tvingar företagen att städa upp efter sig, men fortfarande finns hundratals övergivna gruvor som fortsätter förorena sin omgivning.

”Gruvindustrins konsekvenser har det senaste århundradet blivit mycket tydliga”, säger Samantha. Hon tar upp att Sydafrikas guldindustri förgiftat grundvatten med de kemikalier som använts vid utvinnandet. Syra och andra kemikalier har runnit ut i floder och åar och har haft stora konsekvenser på miljön och hälsan i flera samhällen som ligger långt bort från gruvorna. Dessa konsekvenser är återigen burna av kvinnor och det påverkar kvinnor mest. Kvinnors obetalda arbete subventionerar staterna och det är en förutsättning för företagens stora vinster.

Denna ordning måste ändras på NU! Stöd Afrikagruppernas och WoMins arbete! Ta del av kampanjen Vem har rätt till Afrikas resurser? 

Genom att köpa ett gåvokort stödjer du vårt arbete mot en ohållbar exploatering av Afrikas resurser.

Afrikagrupperna är aktiva i kampanjen Schyssta Pensioner där vi ställer krav på riksdagens Pensionsgrupp att ta fram riktlinjer på investeringar som inte kränker mänskliga rättigheter eller förstör klimat och miljö. Skriv till Pensionsgruppen du också.

Läs mer på afrikagrupperna.se/afrikasresurser/

Recent Posts