Kvinnor förändrar liv

Lantarbetare i Wellington, Sydafrika

Lantarbetare i Wellington, Sydafrika

8 mars är internationella kvinnodagen! I Afrikagruppernas arbete är resterande 364 dagarna också kvinnodagar. Vill ni veta hur vi jobbar för kvinnors rättigheter?

I vår aktuella kampanj ”Levnadslön nu!” arbetar vi för lantarbetares rätt att få en lön man kan leva på. Kvinnliga lantarbetare lönediskrimineras regelbundet, bostadsrättigheter är ofta knutet till mannens anställning så om han förlorar sin anställning eller förolyckas åker kvinnan och barnen ut med huvudet före. För kvinnliga lantarbetare är sexuellt utnyttjande vanligt i förhandlingar om säkrare anställningar med gårdsägaren. Listan kan göras lång… När sydafrikas lantarbetare genomförde en historisk strejk i skiftet 2012/2013 var det kvinnor som intog ledarrollen. Det var de som i huvudsak stod på barrikaderna och organiserade arbetare. När minimilönen höjdes med 66 procent var det kvinnorna som först förlorade arbetet, det var kvinnorna vars anställning förvandlades till säsongsarbete istället för fastanställning.

I Namibia stöttar vi hembiträden som tar saken i egna händer när staten sviker. Som hembiträde lever du i en utsatt informell situation i ständig osäkerhet både vad gäller din person (våld och sexuella övergrepp) och din ersättning (eftersom arbetet inte regleras av arbetslagstiftning finns ingen garanti för att du får den lön som utlovats). Hembiträden i Namibia har nu genom sitt fackförbund genskjutit lagen och skapar sin egen formalitet för sina medlemmar i arbetskontrakt med arbetsgivaren där saker som lön, mammaledighet och sjukdomsersättning inkluderas.

Afrikagrupperna stödjer också kvinnor i det just nu översvämmade södra Zimbabwe. Naturkatastrofen har gjort tusentals människor hemlösa och kvinnor utsätts ofta annorlunda än män. När familjeförsörjaren (i regel män) slås ut skjuts ansvaret över på kvinnan. Barnomsorgen är kvinnans ansvar och i flyktinglägrena lurar ohälsan ständigt runt hörnet.

I Moçambique stöttar vi bonderörelsen UNAC som kämpar för kvinnlig representation i ledarskapspositioner. Det är viktigt inte bara för den egna rörelsens influenser från kvinnliga medlemmar (som i regel försörjer flest människor) utan kanske framförallt för kvinnors rätt till land. I Mozambique finns inget ägarskap för mark. Det är en naturtillgång som ska gynna alla som brukar dem. Grundtanken är icke-kapitalistisk och god men för kvinnor mixas tanken i realiteten med patriarkala strukturer. Marken tillhör staten men fördelningen av den kan tillhöra hövdingar som alltför ofta dömer partiskt till mäns fördel.

I maj kommer Afrikagrupperna lansera en kampanj mot mödradödlighet. Visste du att 800 kvinnor och flickor i världen dör varje dag under sin graviditet eller förlossning? I Angola är risken att dö 1 på 39 jämfört med 1 på 14,100 i Sverige. Södra Afrika är en av de värst drabbade regionerna och de allra flesta dödsfallen går att förhindra.

Kvinnor förändrar liv! Du kan vara en del av den kraften.

Recommended Posts